Dokument & lagar (863 träffar)

Motion 2013/14:A294 av Esabelle Dingizian (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A294 av Esabelle Dingizian MP Jobb för och av unga i miljonprogramsområden MP1507 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ska teckna avtal med lokala aktörer för ett brett och långsiktigt utvecklingsarbete


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A294 av Esabelle Dingizian (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:A293 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A293 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Avveckling av fas 3 till förmån för flexjobb och välfärdsjobb MP1808 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:A293 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 73 kB)

Motion 2013/14:A289 av Billy Gustafsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A289 av Billy Gustafsson S Valdemarsvik försökskommun för Arbetsförmedlingen S18070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingen ges möjlighet att utse Valdemarsvik till försökskommun. Motivering Arbetsförmedlingen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A289 av Billy Gustafsson (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A285 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A285 av Hillevi Larsson S Arbetsmiljöarbetet S18139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dåliga arbetsmiljöer, arbetsrelaterad ohälsa och arbetsmiljöarbete. Motivering Arbetslivsinstitutet var ett forskningsinstitut


Utskottsberedning: 2013/14:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A285 av Hillevi Larsson (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:A282 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A282 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson S Ekonomisk trygghet i förändring S18162 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett bra ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Motivering Argumenten för genomförda


Utskottsberedning: 2013/14:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A282 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A274 av Christer Engelhardt (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A274 av Christer Engelhardt S Översyn av deltidsbegränsningsregler i a-kassan S18158 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över gällande deltidsbegränsningar i a-kassereglerna. Motivering För många deltidsinsatser,


Utskottsberedning: 2013/14:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A274 av Christer Engelhardt (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A273 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A273 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S A-kassan och förtroendeuppdrag S18197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fackliga förtroendeuppdrag och a-kassa. Motivering Att vi har fackligt förtroendevalda är ett måste


Utskottsberedning: 2013/14:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A273 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A272 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A272 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S ILO:s kärnkonventioner S18196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ILO:s kärnkonventioner. Motivering De grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet måste stärkas


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A272 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A271 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2013/14:A271 av Marta Obminska M Arbetssökande akademiker med utländsk bakgrund M1632 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för hur arbetssökande akademiker med utländsk utbildning


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A271 av Marta Obminska (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A269 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:A269 av Penilla Gunther KD Nyföretagarstöd KD538 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över användandet av nyföretagarstöd via Arbetsförmedlingen. Motivering Dagens nyföretagarstöd via Arbetsförmedlingen har


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A269 av Penilla Gunther (KD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A259 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A259 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans S Deltidsarbete S18150 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om deltidsarbete och deltidsstämpling. Motivering Att hitta ett deltidsjobb med fasta tider eller som vikarie


Utskottsberedning: 2013/14:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A259 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A250 av Christer Winbäck (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:A250 av Christer Winbäck FP Handlingsplan mot vuxenmobbning FP215 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell handlingsplan mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Motivering Mobbning, trakasserier


Utskottsberedning: 2013/14:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A250 av Christer Winbäck (FP) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A2 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:188 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen S13001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning


Utskottsberedning: 2013/14:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Ett livslångt lärande S2103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska förutsättningar grundade på elevers behov. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:UbU1 2013/14:UbU10 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:A392 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A392 av Catharina Bråkenhielm m.fl. S Lönebidrag, utvecklingsanställning, trygghetsanställning och skyddad anställning hos offentlig arbetsgivare S18201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att taket för lönebidrag,


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A392 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A388 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A388 av Hannah Bergstedt m.fl. S Unga och arbete S18113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tryggare anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter


Utskottsberedning: 2013/14:AU4 2013/14:AU6 2013/14:AU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:A388 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:A367 av Meeri Wasberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A367 av Meeri Wasberg m.fl. S Hot och våld mot män som arbetar inom socialt arbete S18124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda frågan om hot och våld mot män som arbetar inom socialt


Utskottsberedning: 2013/14:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:A367 av Meeri Wasberg m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:A349 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A349 av Teres Lindberg S Ratificering av ILO:s konvention 94 S18191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ratificera ILO:s konvention 94. Motivering I Sverige har arbetsmarknadens parter huvudansvaret för att


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A349 av Teres Lindberg (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A348 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A348 av Teres Lindberg S Huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkor S18190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagfästa huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkoren. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A348 av Teres Lindberg (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A341 av Louise Malmström och Matilda Ernkrans (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A341 av Louise Malmström och Matilda Ernkrans S Jämställdhetsrevision S6075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör ske en uppföljning av jämställdhetsutvecklingen genom en jämställdhetsrevision utifrån statliga


Utskottsberedning: 2013/14:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A341 av Louise Malmström och Matilda Ernkrans (S) (doc, 54 kB)