Dokument & lagar (863 träffar)

Motion 2013/14:A339 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A339 av Lena Sommestad m.fl. S Arbetstider och kvinnors hälsa S18172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för en ökad satsning på forskning om kvinnor och arbetsmiljö utreda sambandet mellan arbetstider


Utskottsberedning: 2013/14:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A339 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:A338 av Arhe Hamednaca (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A338 av Arhe Hamednaca S Insatser för att stärka utrikes födda kvinnors villkor S18181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka utrikes födda kvinnors villkor i samhället. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A338 av Arhe Hamednaca (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:A322 av Peter Persson och Anders Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A322 av Peter Persson och Anders Karlsson S Ändra lex Laval för att värna kollektivavtalsmodellen S18192 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra lex Laval för att värna kollektivavtalsmodellen. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A322 av Peter Persson och Anders Karlsson (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A320 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A320 av Jasenko Omanovic m.fl. S En fungerande företagshälsovård S18034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förtydligande av arbetsgivarnas ansvar att erbjuda sina anställda en kvalitetssäkrad företagshälsovård.


Utskottsberedning: 2013/14:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A320 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (doc, 65 kB)

Motion 2013/14:A316 av Annelie Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A316 av Annelie Karlsson S Lönestöd för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga S18157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lönestöd. Motivering För personer med funktionshinder som nedsätter arbetsförmågan är


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A316 av Annelie Karlsson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A310 av Phia Andersson och Hans Olsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A310 av Phia Andersson och Hans Olsson S Begränsa inhyrningarna av arbetskraft S18126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man bör begränsa inhyrningen av arbetskraft så att arbetsgivare inte kan säga upp personal


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:A310 av Phia Andersson och Hans Olsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A290 av Carina Ohlsson och Agneta Gille (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A290 av Carina Ohlsson och Agneta Gille S Unga mäns våld S2256 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet och våld. Motivering Bakom begrepp som ungdomsvåld


Utskottsberedning: 2013/14:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A290 av Carina Ohlsson och Agneta Gille (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:A287 av Hannah Bergstedt (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A287 av Hannah Bergstedt S Utred sambandet med de ökade arbetsskadorna bland yngre S18188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att uppdra åt Arbetsmiljöverket att undersöka sambanden mellan ökade arbetsplatsolyckor,


Utskottsberedning: 2013/14:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A287 av Hannah Bergstedt (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A284 av Suzanne Svensson och Kristina Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A284 av Suzanne Svensson och Kristina Nilsson S Luftföroreningar på flygplatser ett arbetsmiljöproblem S18120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsmiljöverket bör göra riktade insatser på våra flygplatser.


Utskottsberedning: 2013/14:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A284 av Suzanne Svensson och Kristina Nilsson (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A280 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A280 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa S Dispens för övertid S18085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglerna för dispens för extra övertid. Motivering Den 1 augusti 2011 genomfördes förändringar


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A280 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A279 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A279 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa S Ett moderniserat uppdrag för Medlingsinstitutet S18171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för ökad jämlikhet, vad gäller löneläge, mellan


Utskottsberedning: 2013/14:AU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:A279 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:A277 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A277 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth S Undantaget i turordningsreglerna S18200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa undantagsregeln i turordningsreglerna i LAS. Motivering Den svenska


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A277 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (S) (doc, 55 kB)

LAS

Motion 2013/14:A275 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A275 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson S LAS S18165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd LASMotivering Lagen om anställningsskydd gör det idag möjligt för en arbetsgivare i företag med


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A275 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A260 av Caroline Helmersson Olsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A260 av Caroline Helmersson Olsson S Heltid som norm på arbetsmarknaden även för kvinnor S18061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att heltid ska vara norm på den svenska arbetsmarknaden. Motivering Heltid ska vara


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A260 av Caroline Helmersson Olsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A255 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A255 av Thomas Strand S Lagstiftning om ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet S18189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att snarast möjligt återkomma till riksdagen med en proposition som


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A255 av Thomas Strand (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A254 av Phia Andersson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A254 av Phia Andersson S Arbetskraft från andra länder S18160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gränsöverskridande arbetskraft. Motivering I takt med att det byggs mer i Sverige har vi även fått se baksidan av


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A254 av Phia Andersson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A243 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A243 av Hillevi Larsson S Lavallagen och konflikträtten S18166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att garantera de fackliga organisationernas möjligheter till stridsåtgärder i enlighet med ILO:s konvention 87. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A243 av Hillevi Larsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A242 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A242 av Hillevi Larsson S Huvudentreprenören ska vara ansvarig för underentreprenörer S18164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att huvudentreprenören ska vara ansvarig för underentreprenörer. Motivering När en


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A242 av Hillevi Larsson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A239 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A239 av Monica Green S Kvinnors stressiga arbetsplatser S18159 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvinnors stressiga arbetsmiljö. Motivering Arbetslivet i Sverige är inte jämlikt. Kvinnors och mäns arbetsvillkor


Utskottsberedning: 2013/14:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A239 av Monica Green (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A234 av Billy Gustafsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A234 av Billy Gustafsson S Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund S6037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att snarast komplettera diskrimineringslagstiftningen så att bristande tillgänglighet


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A234 av Billy Gustafsson (S) (doc, 54 kB)