Dokument & lagar (2 174 träffar)

Motion 2013/14:So671 av Anita Brodén och Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:So671 av Anita Brodén och Anna Steele FP Ta mäns våld mot djur på allvar FP823 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kunskap kring samband mellan våld mot djur och våld mot människa och djur som kvarhållande faktor


Utskottsberedning: 2013/14:SoU12 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So671 av Anita Brodén och Anna Steele (FP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:So667 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So667 av Margareta Larsson SD Förlossningsvård SD462 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om beslutanderätt för födande kvinnor. Motivering Internationellt har Sverige en hög säkerhet i förlossningsvården i fråga om


Utskottsberedning: 2013/14:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So667 av Margareta Larsson (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:So666 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So666 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson SD Förebygga skilsmässor samt erbjuda stöd till barn SD458 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa kostnadsfri parterapi och familjerådgivning.


Utskottsberedning: 2013/14:SoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So666 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:So665 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So665 av Annika Lillemets m.fl. MP Återställ apoteksmarknaden MP2509 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt lägga fram förslag för att åtgärda de allvarliga brister som finns med försäljning av receptfria


Utskottsberedning: 2013/14:SoU22
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:So665 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 65 kB)

Motion 2013/14:So663 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:So663 av Lars-Axel Nordell KD Försvara detaljhandelsmonopolet och folkhälsan KD787 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder i syfte att upprätthålla Systembolagets detaljhandelsmonopol. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So663 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:So662 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:So662 av Tuve Skånberg KD Varningstext på alkoholdrycker KD689 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en lag om att införa varningstexter på starköl, vin och sprit. Motivering Världshälsoorganisationen WHO


Utskottsberedning: 2013/14:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So662 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:So661 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So661 av Mikael Jansson SD Generella PSA-test för äldre män SD435 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning av ett allmänt erbjudet PSA-test för män över en viss ålder. Motivering Över 2 000 män dör i Sverige


Utskottsberedning: 2013/14:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So661 av Mikael Jansson (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:So660 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So660 av Mikael Jansson och David Lång SD Importrestriktioner för att motverka resistenta bakterier SD434 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att importrestriktioner bör övervägas för medicin från länder där medicin


Utskottsberedning: 2013/14:SoU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So660 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:So659 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So659 av Mikael Jansson SD Tillsyn över spermadonationer SD432 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsynen över spermabanker bör ske med större noggrannhet. Motivering Det saknas för närvarande tillräcklig


Utskottsberedning: 2013/14:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So659 av Mikael Jansson (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:So658 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So658 av Mattias Karlsson SD Utred möjligheten att stärka familjehemsföräldrars rättigheter SD348 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att i vissa avseenden stärka familjehemsföräldrars rättigheter.


Utskottsberedning: 2013/14:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So658 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:So634 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:So634 av Roland Utbult KD Familjerådgivningscheck till nyblivna föräldrar KD699 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en familjerådgivningscheck för två besök till alla nyblivna föräldrar.


Utskottsberedning: 2013/14:SoU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So634 av Roland Utbult (KD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:So623 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2013/14:So623 av Finn Bengtsson m.fl. M Samhällsekonomiska vinster med ett samlat kostnadsansvar för sjukvård och sjukförsäkring M1914 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett samordnat kostnadsansvar för sjukvård och sjukförsäkring.


Utskottsberedning: 2013/14:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So623 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. V Socialpolitik V214 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Lex realia 6 5 Försörjningsstöd 7 5.1 Förändrade regler 7 5.2 Skälig levnadsnivå 8 6 Barn som behöver samhällets stöd 10 6.1 Barn måste veta vart de ska vända


Utskottsberedning: 2013/14:CU9 2013/14:FiU3 2013/14:JuU15 2013/14:SfU1 2013/14:SoU1 2013/14:SoU12 2013/14:SoU2
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 164 kB)

Motion 2013/14:So600 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So600 av Johnny Skalin SD Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd SD415 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förtydliga och utöka det statistiska underlaget för utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt att regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So600 av Johnny Skalin (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:So590 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So590 av Johnny Skalin SD Förstatligad sjukvård SD409 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstatliga sjukvården. Motivering Till en av välfärdens mest centrala delar hör sjukvården. Det är därför också så viktigt


Utskottsberedning: 2013/14:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So590 av Johnny Skalin (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:So577 av Christer Winbäck och Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:So577 av Christer Winbäck och Anita Brodén FP Distanshandel med alkohol FP223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot kommersiell förmedling av alkoholdrycker vid sidan av detaljhandelsmonopolet. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So577 av Christer Winbäck och Anita Brodén (FP) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:So570 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:So570 av Anders Åkesson C En socialtjänstlag med individen i centrum C468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna för föräldrar till barn med s.k. SoL-insatser att också bli berättigade till


Utskottsberedning: 2013/14:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So570 av Anders Åkesson (C) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:So535 av Agneta Luttropp (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So535 av Agneta Luttropp MP Fotvård för riskgrupper inom högkostnadsskyddet MP2713 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att låta fotvård för riskgrupper ingå i högkostnadsskyddet. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So535 av Agneta Luttropp (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:So528 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So528 av Carina Herrstedt SD Bidrag för celiaki SD288 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en nationell ersättning till alla med glutenintolerans för merkostnaderna för den glutenfria kosten. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So528 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. S Ett rättfärdigt Sverige S23001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Åtgärder för ordning och reda med företagande och skatter samt på arbetsmarknaden 6 Se över regelverket kring F-skatten 6 Åtgärda missbruket av 3:12-reglerna 7 Tillämpa


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:FiU27 2013/14:SfU6 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:TU14 2013/14:TU18
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 25 avslag, 5 bifall,

Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 110 kB)