Dokument & lagar (28 träffar)

Motion 2013/14:Fö210 av Jan Lindholm och Bengt Berg (MP, V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö210 av Jan Lindholm och Bengt Berg MP, V Vagabonderande strömmar MP2643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder som avskaffar problemet med vagabonderande strömmar. Tidigare behandling Av uppföljningen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö210 av Jan Lindholm och Bengt Berg (MP, V) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. C, FP, KD, MP Stärk det nordiska samarbetet C405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett fortsatt arbete för att undanröja gränshinder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:SoU10 2013/14:UbU15 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:A262 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A262 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, MP Osynliggörandet av invandrarkvinnorna V404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden bör utredas noga och kartläggas i syfte att


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:AU9 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:A262 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) (doc, 71 kB)

Motion 2009/10:A14 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:A14 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:188 Nationell sfi-bonus 79016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Vi tre partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, avvisar förslaget att permanenta försöket med sfi-bonus.


Utskottsberedning: 2009/10:AU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:A14 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:Fö1 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö1 av Anders Karlsson m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar vissa frågor om Försvarsmaktens personal s64045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:160. Motivering Målet för den rödgröna försvarspolitiken


Utskottsberedning: 2009/10:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö1 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:A13 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:A13 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen s79015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Riksdagen avslår propositionens förslag till ändring i


Utskottsberedning: 2009/10:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:A13 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 61 kB)

Motion 2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen 79012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:48. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkoren för fackliga stridsåtgärder.


Utskottsberedning: 2009/10:AU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:Fö255 av Krister Hammarbergh och Stefan Tornberg (m, c)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö255 av Krister Hammarbergh och Stefan Tornberg m, c Helikopterflottilj till Norrbotten m915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överföra försvarets helikopterflottilj från Malmen i Linköping till Norrbottens


Utskottsberedning: 2009/10:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö255 av Krister Hammarbergh och Stefan Tornberg (m, c) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:A5 av Berit Högman m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:A5 av Berit Högman m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:7 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen s79008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå propositionens förslag till lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkringen, när det gäller 47 a


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:AU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:A5 av Berit Högman m.fl. (s, mp, v) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:A4 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:A4 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. s79009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå propositionens förslag till lag om ändring i semesterlagen 1977:480Riksdagen beslutar att avslå propositionens förslag till lag


Utskottsberedning: 2009/10:AU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:A4 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:A340 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, c, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:A340 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp, c, v, mp Arbetsmarknadsfrågor rörande homosexuella, bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av


Utskottsberedning: 2006/07:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A340 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, c, v, mp) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Fö224 av Johan Linander m.fl. (c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fö224 av Johan Linander m.fl. c, fp, v, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om situationen för värnpliktiga homosexuella, bisexuella och transpersoner,


Utskottsberedning: 2007/08:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Fö224 av Johan Linander m.fl. (c, fp, v, mp) (doc, 52 kB)

Motion 2004/05:A5 av Stefan Attefall m.fl. (kd, m, fp, c)

Motion till riksdagen 2004/05:A5 av Stefan Attefall m.fl. kd, m, fp, c med anledning av prop. 2004/05:148 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att informationsskyldigheten skall gälla alla arbetsgivare som omfattas av medbestämmandelagen och som


Utskottsberedning: 2004/05:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Fö39 av Göran Lennmarker m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö39 av Göran Lennmarker m.fl. m, fp, kd, c Krishanteringsberedskap på nationell nivå väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige måste


Utskottsberedning: 2004/05:FöU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:Fö38 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö38 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m, fp, kd, c med anledning av prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation och begär att regeringen återkommer med ett nytt förslag till


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Fö37 av Rigmor Stenmark (c) och Mikael Oscarsson (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö37 av Rigmor Stenmark c och Mikael Oscarsson kd med anledning av prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av räddningshelikoptrar i Mälardalsregionen. Motivering


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Fö36 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, m, fp, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö36 av Mikael Oscarsson m.fl. kd, m, fp, c med anledning av prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att flygskolan vid den föreslagna luftstridsskolan bör lokaliseras till


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Fö25 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö25 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, kd, c med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Amf 4 lika viktigt för Sverige som för Göteborg 2 Perfekta förutsättningar i Göteborg 3 Godsflödet 3


Utskottsberedning: -2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2004/05:Fö21 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö21 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m, fp, kd, c med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:5 Vårt gemensamma försvar och begär att regeringen återkommer med ett nytt förslag till försvarsbeslut som överensstämmer


Utskottsberedning: -2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2004/05:Fö13 av Roger Tiefensee (c) och Liselott Hagberg (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö13 av Roger Tiefensee c och Liselott Hagberg fp med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att Södermanlands regemente, P 10, även i fortsättningen skall ingå i försvarets grundorganisation. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Paginering