Dokument & lagar (932 träffar)

Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. S Ett rättfärdigt Sverige S23001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Åtgärder för ordning och reda med företagande och skatter samt på arbetsmarknaden 6 Se över regelverket kring F-skatten 6 Åtgärda missbruket av 3:12-reglerna 7 Tillämpa


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:FiU27 2013/14:SfU6 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:TU14 2013/14:TU18
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 25 avslag, 5 bifall,

Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 110 kB)

Motion 2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning S17001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:AU5 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 133 kB)

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning S24002 Sammanfattning Förslag med anslagsförändringar Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:JuU14 2013/14:KrU1 2013/14:KrU10 2013/14:KrU3 2013/14:KrU4 2013/14:KrU5 2013/14:KrU7 2013/14:KrU8 2013/14:KrU9 2013/14:KU1 2013/14:KU24 2013/14:KU28 2013/14:NU1 2013/14:SkU16 2013/14:SkU18 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 282 kB)

Motion 2013/14:Kr302 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr302 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kulturpolitik SD455 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kulturpolitisk inriktning 3 Avveckling av den mångkulturalistiska kulturpolitiken 3 Kulturarvet och den nationella identiteten 3 Kulturarvsfond 4 Kulturarvs-ROT 4 Nationell kulturkanon 4


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:JuU15 2013/14:KrU1 2013/14:KrU3 2013/14:KrU7 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2013/14:Kr302 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 93 kB)

Motion 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv S13003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställningen i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU5 2013/14:AU6 2013/14:AU7 2013/14:FiU1 2013/14:JuU1 2013/14:SfU1 2013/14:SfU6 2013/14:UbU1 2013/14:UbU13 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 39 avslag, 2 bifall,

Motion 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 353 kB)

Motion 2013/14:A408 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2013/14:A408 av Kerstin Lundgren C Akutinsatser vid kraftig ökning av kommuners flyktingmottagande C454 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att säkerställa solidariteten även vid särskilda toppar i flyktingmottagandet


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A408 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:A407 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A407 av Mattias Karlsson SD Ändring i diskrimineringslagen SD457 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att diskrimineringslagen ska tydliggöra rätten att behandlas lika oavsett grupptillhörighet men inte oavsett agerande.


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A407 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A406 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A406 av Mattias Karlsson SD Avveckling av ofrivilliga delade turer inom offentlig sektor SD138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast möjligt återkommer med förslag om hur systemet med ofrivilliga delade turer inom offentlig sektor ska kunna avvecklas. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A406 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. SD Jämställdhet SD137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genuspedagogik.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvotering och positiv särbehandling


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU4 2013/14:SfU1 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:UbU12 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (doc, 76 kB)

Motion 2013/14:A404 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A404 av Mattias Karlsson SD Krav på dokumentation vid kommunala arbetsmarknadsinsatser SD271 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstadgat krav på systematisk dokumentation vid kommunala arbetsmarknadsinsatser.


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A404 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A403 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A403 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström SD Stoppa den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden SD274 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stoppa den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden genom


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A403 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A402 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A402 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström SD Alla arbetstagares rätt till fackligt skydd SD276 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla arbetstagare ska erbjudas fackligt skydd. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A402 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A401 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A401 av Mattias Karlsson SD Arbetsgivarrepresentant vid utstationering SD279 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kontaktpersonen för utstationerade företag ska ha rättskapacitet att ingå kollektivavtal. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A401 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A400 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A400 av Mattias Karlsson SD Utvidgad samhällsorientering SD278 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om målgruppens omfattning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhällsorientering


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A400 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Arbetsmarknadsåtgärder SD49 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna till heltidstjänst inom offentlig sektor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 91 kB)

Motion 2013/14:A397 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A397 av Mehmet Kaplan m.fl. MP Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet MP1033 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt denna motion. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:A397 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Motion 2013/14:A386 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2013/14:A386 av Finn Bengtsson m.fl. M Stärkt företagshälsovård för bättre arbetsmiljö M1860 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för ett fortsatt stöd av företagshälsovården i syfte


Utskottsberedning: 2013/14:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A386 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. MP Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv MP1034 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt denna motion. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 92 kB)

Motion 2013/14:A361 av Kajsa Lunderquist (M)

Motion till riksdagen 2013/14:A361 av Kajsa Lunderquist M Översyn av turordningsreglerna i LAS M1392 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av turordningsreglerna. Motivering Finanskrisen har satt sina tydliga spår i flera av de europeiska


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A361 av Kajsa Lunderquist (M) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet S13002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU4 2013/14:AU5 2013/14:AU6 2013/14:AU8 2013/14:AU9 2013/14:CU8 2013/14:FiU1 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 181 kB)