Dokument & lagar (1 761 träffar)

Motion 2019/20:2948 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2948 av Edward Riedl M Centralisering av journalister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att främja en rikstäckande public service och motverka centralisering av public service-företagen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2948 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2948 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2898 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2898 av Anna Sibinska och Mats Berglund båda MP Stärkt biblioteksväsende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att få den nationella biblioteksstrategin på plats och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2019/20:2898 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2898 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2897 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2897 av Anna Sibinska och Mats Berglund båda MP Podden som den nya kulturtidskriften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att podcaster i hög utsträckning i dag kan fylla samma funktion som kulturtidskrifter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2897 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2897 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2874 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2874 av Boriana Åberg M Stoppa bidrag till religiösa förbund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiska bidrag från staten till religiösa förbund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett sekulärt land där stat


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2874 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2874 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2864 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2864 av Anna Sibinska och Mats Berglund båda MP Nationalscen för film Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att upprätta en nationalscen för film och tillkännager detta för regeringen. Motivering Filmen är en av de viktigaste


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2864 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2864 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. MP Konstlandet Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bevarande, tillgängliggörande och utveckling av konstnärshem och samlingar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KrU NU

Motion 2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. (MP) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2861 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2861 av Anna Sibinska och Mats Berglund båda MP Inrätta en konstnärsombudsman Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hat och hot mot konstnärer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2861 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2861 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2845 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2845 av Boriana Åberg M Lägg ned Myndigheten för stöd till trossamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en nedläggning av Myndigheten för stöd till trossamfund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Huvuduppdraget


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2845 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2845 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2822 av Roger Haddad (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2822 av Roger Haddad L Motverka bidrag till extrema organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att förhindra att offentliga bidrag finansierar extrema organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2822 av Roger Haddad (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2822 av Roger Haddad (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2803 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2803 av Christer Nylander m.fl. L Liberal politik för ett levande civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av statens stöd till civilsamhällesorganisationerna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2803 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2803 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. KD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning vår kultursyn 2 Bildning 3 Folkhögskola 4 Studieförbund 5 Bibliotek och läsning 6 Kulturarvsfrågor 7 Regional kulturpolitik 8 Det civila


Utskottsberedning: SkU UbU 2019/20:KrU1 2019/20:SoU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 6 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 113 kB) Motion 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 194 kB)

Motion 2019/20:2782 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2782 av Pia Steensland m.fl. KD Förstärkt antidopningsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Sveriges antidopningsorganisation blir helt fristående och organisatoriskt oberoende från Riksidrottsförbundet, och detta tillkännager


Utskottsberedning: KrU SoU 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:2782 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:2782 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 104 kB)

Motion 2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. KD Politik för ett stärkt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till civilsamhällets särart i utredningar och regelgivning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU NU SkU 2019/20:AU4 2019/20:FiU34 2019/20:KrU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 2 avslag, 12 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 121 kB)

Motion 2019/20:2715 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2715 av Betty Malmberg M Krav på medlemsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man bör ändra i MUCF:s bidragsförordning så att en förening som söker bidrag från myndigheten måste ta ut en medlemsavgift och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:KrU7

Motion 2019/20:2715 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2715 av Betty Malmberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. SD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund För Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 109 kB) Motion 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 174 kB)

Motion 2019/20:2576 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2576 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Skogsmuseet i Lycksele Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa förutsättningar för Skogsmuseet i Lycksele att bli ett nationellt skogsvetenskapligt


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2576 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2576 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2420 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2420 av Jan Ericson M Översyn av statens stöd till organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av statens stöd till organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Av och till diskuteras statens


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2420 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2420 av Jan Ericson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:2419 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2419 av Jan Ericson M Avveckling av Myndigheten för kulturanalys Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Myndigheten för kulturanalys och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om skattebetalarna kunna få den välfärd och


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2419 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2419 av Jan Ericson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2019/20:2342 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2342 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson båda S Spelreklamförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att begränsa eller förbjuda spelreklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2342 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2342 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. S Invånarnas tillgång till simhallar och badhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur staten kan stödja kommunerna i att också framöver erbjuda invånarna tillgång till badhus och simhallar


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 76 kB)