Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Dokument & lagar (2 902 träffar)

Motion 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Skolavslutningar i kyrkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 1 kap. 6 skollagen 2010:800 ska ges följande lydelse med ikraftträdande den 1 april 2015: Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2997 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2997 av Richard Jomshof m.fl. SD Granskning av de konfessionella friskolorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en hårdare granskning av de konfessionella friskolorna och om att de ska följa styrdokument och lagstiftning.


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2997 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2997 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. SD Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning


Utskottsberedning: 2014/15:UbU2 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:2950 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2950 av Robert Stenkvist m.fl. SD Förbud mot finansiering av friskolor för aktörer utanför Norden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda finansiering av friskolor och fristående förskolor med bidrag och


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2950 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2950 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 48 kB)

Motion 2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. SD Forskning och högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslå extra medel till informationsteknik, kärnfysik och andra liknande forskningsinitiativ. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:KrU6 2014/15:NU3 2014/15:NU4 2014/15:UbU1 2015/16:UbU15 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 111 kB)

Motion 2014/15:2943 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2943 av Richard Jomshof m.fl. SD Friskolor och friskoleetableringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det måste finnas ett påvisbart behov av den utbildning som en ny friskola avser att ge, exempelvis en viss


Utskottsberedning: 2014/15:FiU26 2014/15:KU15 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2943 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2943 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 100 kB)

Motion 2014/15:2939 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2939 av Richard Jomshof m.fl. SD Ändringar i Lgr 11 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska verka för att de ändringsförslag som föreslås i motionen genomförs i Lgr 11. Motivering Den nya


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2939 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2939 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. SD Resursfördelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att allokera resurser i enlighet med motionen. Motivering För Sverigedemokraterna är det en självklarhet


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2937 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2937 av Richard Jomshof m.fl. SD Ändringar i Lpfö 98 reviderad 2010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska verka för att de ändringsförslag som föreslås i motionen genomförs i Lpfö 98 reviderad


Utskottsberedning: 2014/15:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2937 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2937 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2014/15:2930 av Carina Herrstedt och Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2930 av Carina Herrstedt och Margareta Larsson SD Placerade barns rätt till skolgång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa placerade barns rätt till en grundläggande utbildning. Motivering Att svensk


Utskottsberedning: 2014/15:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2930 av Carina Herrstedt och Margareta Larsson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2930 av Carina Herrstedt och Margareta Larsson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. SD Nationellt samiskt forskningscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett nationellt samiskt forskningscentrum. Motivering Forskningen kring samiska


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:2886 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2886 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm M, FP Forsknings- och utbildningsstöd i geriatrisk farmakologi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i geriatrisk klinisk farmakologi. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2886 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2886 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2874 av Fredrik Schulte M Utvecklande av valfriheten och mångfalden i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga nationella regler för vårdval. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:FiU26 2014/15:SoU11 2014/15:SoU7 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2860 av Carina Ohlsson S Utbildning i ekonomi och konsumentfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga hur man på bästa sätt ska öka kunskaperna i ekonomi och konsumentfrågor för alla elever


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. S Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskning vid Högskolan i Skövde. Motivering Under 198090-talet gjordes en stor utbyggnad av


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2858 av Carina Ohlsson S Ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet och våld behövs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fördubblad


Utskottsberedning: 2014/15:UbU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , 5 bifall,

Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 135 kB)

Motion 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:UbU1 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11 2014/15:UbU6 2014/15:UbU9 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 18 avslag, 28 bifall,

Motion 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 88 kB) Motion 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 151 kB)

Motion 2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Rätt att välja skola skärpt kvalitetskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla det fria skolvalet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 71 kB)