Dokument & lagar (320 369 träffar)

Motion 2020/21:183 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:183 av Richard Jomshof m.fl. SD Förbud mot böneutrop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda alla former av böneutrop från religiösa byggnader och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 26 april 2013 ljöd det första böneutropet

2020-09-18

Motion 2020/21:183 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:183 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:176 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:176 av Ali Esbati m.fl. V En starkare arbetsrätt för ökad trygghet 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Minska de otrygga anställningarna 4.1Objektiva skäl för alla visstidsanställningar 4.2Maxgräns för tidsbegränsad anställning 4.3Skydd

2020-09-18

Motion 2020/21:176 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2020/21:176 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 118 kB)

Motion 2020/21:173 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:173 av Christina Höj Larsen m.fl. V Gemensamt ansvar för nyanländas boende och etablering Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 En arbetsmarknad för alla 3 Etableringsprogrammet 3.1 Brister och svagheter i etableringsprogrammet 3.2 Utred etableringsprogrammet

2020-09-18

Motion 2020/21:173 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:173 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 115 kB)

Motion 2020/21:178 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:178 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. V Polisutbildning och polisforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att polisutbildningen blir en högskoleutbildning och

2020-09-18

Motion 2020/21:178 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:178 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En modern civilplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en utredning om hur en modern civilplikt ska se ut och tillkännager detta för regeringen. Totalförsvarsplikten i Sverige

2020-09-18

Motion 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:181 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:181 av Daniel Riazat m.fl. V Lärarnas arbetsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten att ställa högre krav på huvudmännen att möjliggöra fortbildning av obehörig personal inom förskolan till förskollärare,

2020-09-18

Motion 2020/21:181 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:181 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 85 kB)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-09-18

Motion 2020/21:185 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:185 av Julia Kronlid m.fl. SD Förbättrad kvalitet och stärkt jämställdhet i sexualundervisningen i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samlevnad och relationer bör få större utrymme i skolans sex- och samlevnadsundervisning än

2020-09-18

Motion 2020/21:185 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:185 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Betänkande 2020/21:SfU9


Beredning: 2020-11-10 Justering: 2020-11-19

Betänkande 2020/21:SfU10


Beredning: 2020-11-10 Justering: 2020-11-19

Motion 2020/21:184 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:184 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD En familjevänlig tågtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riktlinjer för en familjevänlig tågtrafik och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagens samhälle bor inte alltid

2020-09-18

Motion 2020/21:184 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:184 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:188 av Fredrik Lindahl (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:188 av Fredrik Lindahl SD Insatser mot djurrättsextremisters brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda åtgärder och andra insatser mot djurrättsextremisters brottslighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2020-09-18

Motion 2020/21:188 av Fredrik Lindahl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:188 av Fredrik Lindahl (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:179 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:179 av Jon Thorbjörnson m.fl. V Jämlik familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av den familjerättsliga lagstiftningen i syfte att den ska bli både materiellt och språkligt könsneutral och tillkännager

2020-09-18

Motion 2020/21:179 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:179 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Motion 2020/21:174 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:174 av Karin Rågsjö m.fl. V Privata sjukvårdsförsäkringar och vårdprioriteringar 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att privata sjukförsäkringar inte får utformas på ett sätt som

2020-09-18

Motion 2020/21:174 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:174 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 100 kB)

Motion 2020/21:182 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:182 av Jens Holm m.fl. V Miljöanpassad fordonsbesiktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående bör ta initiativ till nya föreskrifter för kontrollbesiktning där man återgår till de tidigare högre miljökraven för fordonsbesiktning

2020-09-18

Motion 2020/21:182 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:182 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:177 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:177 av Daniel Riazat m.fl. V Digitaliseringen av skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolornas behov inför en ökande digitalisering bör utredas ytterligare och att lärdomar från våren 2020 då bör inkluderas och tillkännager detta

2020-09-18

Motion 2020/21:177 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:177 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:180 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:180 av Ulla Andersson m.fl. V Konsumenternas ställning på de finansiella marknaderna 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Bakgrund 4Bolån 5Paketerbjudanden 6Årliga kostnadssammanställningar för banktjänster 7Krav på kontanthantering 8Prissignalering

2020-09-18

Motion 2020/21:180 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:180 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 111 kB)

Motion 2020/21:186 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:186 av Julia Kronlid SD Tillåta dubbdäck fram till den 30 april Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återgå till den lagstiftning som gällde före den 1 december 2009 och tillåta dubbdäck oavsett väglag fram till

2020-09-18

Motion 2020/21:186 av Julia Kronlid (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:186 av Julia Kronlid (SD) (pdf, 73 kB)