Dokument & lagar (315 344 träffar)

Betänkande 2019/20:UU1


Beredning: 2019-11-05 Justering: 2019-11-28

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:111 av Eric Westroth SD Politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även inkludera begreppet politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i den svenska lagstiftningen och tillkännager

2019-09-20

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping SD Norrköpings Skolmuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra Norrköpings Skolmuseum till riksmuseum och tillkännager detta för regeringen. Motivering I slutet av 1800-talet

2019-09-20

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att äganderätten inte får urholkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av klara

2019-09-20

Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:114 av Eric Westroth SD Välfärdspengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att begränsa användningen av medel från välfärdssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år betalas det ut medel från

2019-09-20

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:113 av Eric Westroth SD Skärpta påföljder för trafikförseelser vid vägarbeten och pågående räddningsinsats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda skärpta påföljder vid trafikförseelser och hastighetsöverträdelser i anslutning till

2019-09-20

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärder ska vidtas som verkar för gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl samt om att

2019-09-20

Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:104 av Mikael Larsson C Arvodet för borgerliga vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arvodering för borgerliga vigselförrättare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Borgerliga vigselförrättare utses av landets

2019-09-20

Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:101 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:101 av Mikael Larsson C Råd- och stödorgan till landets socialtjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om råd- och stödorgan till landets socialtjänster och tillkännager detta för regeringen. Motivering IVO, Inspektionen för vård och omsorg,

2019-09-20

Motion 2019/20:101 av Mikael Larsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:101 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:103 av Mikael Larsson C Stöd till samlingslokalshållarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för bättre stöd till samlingslokalshållarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering De tre stor samlingslokalshållarna

2019-09-20

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:112 av Eric Westroth SD Regelverk för antal boende i en bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta ett regelverk för antalet möjligt folkbokförda i en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många nya invånare

2019-09-20

Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:102 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:102 av Mikael Larsson C Skarpare krav på anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skarpare krav på anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa, och detta tillkännager riksdagen för

2019-09-20

Motion 2019/20:102 av Mikael Larsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:102 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna vad gäller en snabb utbyggnad av ett tredje spår samt ytterligare ett dubbelspår väster om Alingsås och en upprustning

2019-09-20

Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som

2019-09-20

Motion 2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:108 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:108 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:147 Kamerabevakning i brottsbekämpningen ett enklare förfarande 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2018/19:147 Kamerabevakning i brottsbekämpningen ett enklare förfarande. Riksdagen

2019-09-20

Motion 2019/20:108 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 97 kB) Motion 2019/20:108 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 108 kB)

Motion 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2018/19:155 i den del som föreslår att grovt sabotage mot blåljusverksamhet ska

2019-09-20

Motion 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Betänkande 2019/20:TU2

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2019-09-12 Debatt: 2019-10-02 Beslut: 2019-10-02

Betänkande 2019/20:TU2 (pdf, 1314 kB)

Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Ökat kunskapsstöd rörande vård av sköldkörtelsjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utreda kunskapsluckorna rörande medicinering av hypotyreos samt öka kunskapen kring sköldkörtelsjukdomar

2019-09-20

Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Tidsbegränsat förstärkt grundavdrag vid pensionering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett förstärkt grundavdrag för personer som vid uppnådd pensionsålder fortsätter arbeta, och detta tillkännager

2019-09-20

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:122 av Jörgen Grubb SD Möjlighet till lägre reavinstskatt vid försäljning av privatbostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet till lägre reavinstskatt vid försäljning av privatbostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2019-09-20

Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 70 kB)