Dokument & lagar (315 320 träffar)

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman båda SD Applåder under debatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte tillåta applåder eller andra känsloyttringar under debatt och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering I talarstolen

2019-09-19

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:93 av Clara Aranda SD Kvalitetssäkrad myndighetskontroll av implantat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Läkemedelsverket ska ansvara för att godkänna medicintekniska implantat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2019-09-19

Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson båda SD Sjuklön vid icke-medicinskt ingrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ersättning i samband med icke-medicinska ingrepp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skönhetsoperationer

2019-09-19

Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm båda SD Förbud mot kommersiellt bruk av allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot kommersiellt bruk av naturresurser utan markägares tillstånd och tillkännager detta för regeringen.

2019-09-19

Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:41 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:41 av Ingemar Kihlström KD Erkännande av Somaliland som självständig stat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inleda processen för att erkänna Somaliland som en självständig stat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Somaliland

2019-09-18

Motion 2019/20:41 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:41 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:63 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:63 av Magnus Oscarsson KD Erkänn Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som en suverän stat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan lång tid tillbaka har Sverige haft tre uttalade kriterier

2019-09-18

Motion 2019/20:63 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:63 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:40 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:40 av Ingemar Kihlström KD Flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inleda processen för att vid lämplig tidpunkt flytta Sveriges ambassad till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2019-09-18

Motion 2019/20:40 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:40 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:46 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:46 av Magnus Jacobsson KD Skärp straffen för trafficking och människosmuggling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att skärpa straffen för trafficking och människosmuggling och tillkännager detta för regeringen.

2019-09-18

Motion 2019/20:46 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:46 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2018/19:138 Straffet för mord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i brottsbalken med den justering som framgår av denna motion. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undantaget


Utskottsberedning: 2019/20:JuU4

Motion 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av skr. 2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att sälja statliga bolag som inte har ett särskilt


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. KD med anledning av skr. 2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att sälja statliga bolag som inte har ett särskilt


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2018/19:138 Straffet för mord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa preskriptionstiden för mord där gärningsmannen är under 21 år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU4

Motion 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2018/19:138 Straffet för mord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning och åtgärd gällande utfallet av straffskärpningen för mord och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:JuU4

Motion 2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:47 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:47 av Magnus Jacobsson KD Psykisk ohälsa hos hbtq-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att se vilka åtgärder som kan vidtas för att minska hbtq-personers psykiska ohälsa och tillkännager detta för

2019-09-18

Motion 2019/20:47 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:47 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:48 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:48 av Magnus Jacobsson KD Flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges ambassad på sikt bör flyttas till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har i praktiken två

2019-09-18

Motion 2019/20:48 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:48 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:66 av Magnus Oscarsson KD Ökat statligt ansvar för Vadstena klostermuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett ökat statligt ansvar för Vadstena klostermuseum och tillkännager detta för regeringen. Motivering Historien om Heliga

2019-09-18

Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. C med anledning av skr. 2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över sitt ägande i statliga bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:65 av Magnus Oscarsson KD Kostnader för arkeologi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kostnaderna för arkeologin ska minska för kommuner och markägare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det byggs väldigt mycket

2019-09-18

Motion 2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:64 av Magnus Oscarsson KD Underlättad produktion av el Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kravet på att inte producera mer el än vad man förbrukar bör tas bort och att gränsen för säkringen i anslutningspunkten för företag och privatpersoner

2019-09-18

Motion 2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 68 kB)