Dokument & lagar (2 902 träffar)

Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka satsningarna på humanitärt bistånd. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. SD Insatser för ökad fornminnesvård och förbättrad tillgänglighet till kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast möjligt bör återkomma med förslag om hur omfattningen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:3000 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3000 av Markus Wiechel m.fl. SD Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som


Utskottsberedning: 2014/15:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3000 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:3000 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. SD Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 740 kB) Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 1035 kB)

Motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. M, C, FP, KD Ett starkare Sverige 1  Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet i välfärden och ett starkare Sverige. Alliansen


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , 17 bifall,

Motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 203 kB) Motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 450 kB)

Motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. SD Ökade befogenheter för rättsväsendet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Ökad säkerhet i domstol Ljudupptagning vid hemlig kameraövervakning tillåts Överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning Sänkta krav för användning av hemliga tvångsmedel


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU10 2014/15:JuU15 2014/15:JuU16 2014/15:KU15 2014/15:SkU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (pdf, 185 kB)

Motion 2014/15:2236 av Jan R Andersson och Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2236 av Jan R Andersson och Cecilie Tenfjord-Toftby M Avidentifierade myndighetshandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avidentifierade myndighetshandlingar. Motivering Den organiserade brottslighetens intåg


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2236 av Jan R Andersson och Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2236 av Jan R Andersson och Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2235 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2235 av Jan R Andersson M Avskaffande av lagen om Svenska kyrkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa lagen om Svenska kyrkan. Motivering Lagen om Svenska kyrkan 1998:1591 reglerar statens förhållande


Utskottsberedning: 2015/16:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2235 av Jan R Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2235 av Jan R Andersson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2234 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2234 av Jan R Andersson M Myndigheters opinionsbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om myndigheters opinionsbildning och om en översyn av i vilken utsträckning den strider mot grundlagen. Motivering I en fungerande


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2234 av Jan R Andersson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2234 av Jan R Andersson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2229 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2229 av Jan R Andersson M Tillsynsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillsynsavgifter för kommersiell service. Motivering Runt om i Sverige så spelar den småskaliga lanthandeln en stor roll för lokalsamhället


Utskottsberedning: 2014/15:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2229 av Jan R Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2229 av Jan R Andersson (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:2225 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2225 av Jan R Andersson och Sten Bergheden M Servicenäringens kostnader för tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mindre servicenäringars kringkostnader för tillsyn. Motivering Hela Sverige ska leva och bygden


Utskottsberedning: 2014/15:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2225 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2225 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2301 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2301 av Azadeh Rojhan Gustafsson S Mänskliga rättigheter i Iran Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen under FN:s överinseende bör verka för att Iran som medlem av Internationella arbetsbyrån ILO ratificerar


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2301 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2301 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. S Representation i myndigheternas styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om representation i myndigheternas styrelser. Motivering För att förtroendet för olika myndigheter skall stärkas


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2295 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2295 av Hillevi Larsson m.fl. S Erkänn Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna Västsahara och dess exilregering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2295 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2295 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2281 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2281 av Ellen Juntti M Obligatoriska moment i högskoleutbildningar om barn som far illa, brott mot barn och anmälningsskyldigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i högskoleutbildningar där man kommer att


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2281 av Ellen Juntti (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2281 av Ellen Juntti (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2275 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2275 av Sofia Fölster M Fribeloppet för studerande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att höja fribeloppet för studerande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2275 av Sofia Fölster (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2275 av Sofia Fölster (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2268 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2268 av Amir Adan M Körkortsutbildningslån för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om körkortsutbildningslån för ungdomar. Motivering Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög och unga har svårt att komma in på


Utskottsberedning: 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2268 av Amir Adan (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2268 av Amir Adan (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2266 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2266 av Markus Wiechel SD Erkännande av Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna Västsahara som en självständig nation. Motivering Den svenska regeringen var snabb med att erkänna Palestina som


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2266 av Markus Wiechel (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2266 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. S Tv-sänd alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att stoppa tv-sänd alkoholreklam som sänds från andra länder och riktar sig till Sverige. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2255 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2255 av Jan R Andersson M Forskningsreaktor i Oskarshamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en forsknings- och skolreaktor vid Oskarshamns kärnkraftverk. Motivering Den tidigare alliansregeringens historiska energiöverenskommelse


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2255 av Jan R Andersson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2255 av Jan R Andersson (M) (pdf, 62 kB)