Dokument & lagar (17 träffar)

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. C Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. När nya jobb skapas, läggs grunden för ett minskat utanförskap och mer skatteintäkter


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. SD Straffskärpningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Riktiga livstidsstraff Kraftiga straffskärpningar för bl.a. våldsbrott Generella straffskärpningar Straffskärpning för misshandel av gravida Borttagande


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:JuU16 2014/15:JuU16,2014/15:JuU14 2014/15:JuU17 2014/15:JuU9 2014/15:SfU11 2014/15:SkU1 2014/15:SoU12
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 38 avslag, 4 bifall,

Motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (docx, 81 kB) Motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (pdf, 194 kB)

Motion 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. M Frihet och utveckling i världen Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1.Inledning Sverige tar ansvar i en orolig värld 2.Demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter Grunden för vår utrikespolitik 2.1Våra värderingar


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:NU13 2014/15:SfU11 2014/15:UFöU5 2014/15:UU10 2014/15:UU11 2014/15:UU15 2014/15:UU2 2014/15:UU9 2016/17:UU5
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 29 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 179 kB)

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2600 av Annika Qarlsson C Jämställdhet Sammanfattning I ett jämställt samhälle behandlas vi alla efter de individer vi är och inte efter vilket kön vi tillhör. Kvinnor har sedan början av 70-talet haft en självklar plats på arbetsmarknaden. Flera politiska beslut har legat till grunden


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU18 2014/15:NU10 2014/15:SfU12 2014/15:SfU3 2014/15:SkU20 2014/15:SoU10 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 104 kB)

Motion 2014/15:2815 av Linus Bylund och Paula Bieler (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2815 av Linus Bylund och Paula Bieler SD Förenklad överföring av pensionsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur många som skulle kunna tänkas använda sig av en förenklad möjlighet att föra över


Utskottsberedning: 2014/15:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2815 av Linus Bylund och Paula Bieler (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2815 av Linus Bylund och Paula Bieler (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SfU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 100 kB)

Motion 2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , 7 bifall,

Motion 2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 100 kB)

Motion 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Sverigedemokraternas familjerättspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge föräldrar möjlighet att fastställa faderskapet under graviditeten. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2216 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2216 av Jan R Andersson M Delad pension vid skilsmässa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över regelverket för delning av intjänad pension vid skilsmässa. Motivering Sveriges äldre har under de


Utskottsberedning: 2014/15:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2216 av Jan R Andersson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2216 av Jan R Andersson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell


Utskottsberedning: 2014/15:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 162 kB) Motion 2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 180 kB)

Motion 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en statlig offentlig utredning ska tillsättas senast den 31 mars 2015 med uppdrag att lämna förslag


Utskottsberedning: 2014/15:SfU13 2014/15:SfU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. KD Jämställdhet utan kvotering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av jämställda löner i offentlig verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:JuU18 2014/15:NU10 2014/15:SfU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. SD Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa EBO-lagstiftningen eget boende enligt lagen om mottagande av asylsökandeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:FiU22 2014/15:SfU4 2014/15:SkU16 2014/15:SkU17 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1599 av Patrick Reslow M Fastställande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för fastställande av faderskap för sambor i syfte att modernisera den gällande lagstiftningen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:473 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:473 av Hillevi Larsson S Bostadstillägg för pensionärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget för pensionärer. Motivering Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget


Utskottsberedning: 2014/15:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:473 av Hillevi Larsson (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:473 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:822 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:822 av Rickard Nordin C E-sport som sport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att likställa e-sport med övrig sport. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över Migrationsverkets


Utskottsberedning: 2014/15:KrU4 2014/15:SfU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:822 av Rickard Nordin (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:822 av Rickard Nordin (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:114 av Jenny Petersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:114 av Jenny Petersson M Sänk arbetsgivaravgifterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta arbetsgivaravgifter. Motivering Under åtta år har alliansregeringen skött Sveriges statsfinanser väl. Vid maktskiftet


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:114 av Jenny Petersson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:114 av Jenny Petersson (M) (pdf, 61 kB)