Dokument & lagar (431 träffar)

Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid SD Barnmorskans arbetsomfattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överföra abort till en frivillig specialistkompetens inom barnmorskeyrket. Motivering År 1974 fick Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot fredstida och krigstida sabotage mot den storskaliga vattenkraften


Utskottsberedning: 2014/15:FöU1 2014/15:FöU11 2014/15:FöU5 2014/15:FöU6 2014/15:FöU7 2014/15:JuU1 2014/15:JuU16 2014/15:NU4 2014/15:SoU12 2014/15:UFöU5 2014/15:UU11 2015/16:FöU3
Riksdagsbeslut (80 yrkanden): 80 avslag

Motion 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 116 kB) Motion 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 258 kB)

Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. SD Arbetsmarknadsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna till heltidstjänst inom den offentliga sektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU2 2014/15:AU3 2014/15:AU4 2014/15:AU7 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:SfU1 2014/15:SfU13 2014/15:SkU16 2014/15:SoU1
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 122 kB)

Motion 2014/15:2359 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2359 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Gör dataspelsberoende till en psykiatrisk diagnos Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta socialtjänstlagen omfatta dataspelsberoende. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2359 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2359 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2353 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2353 av Finn Bengtsson M Staten som huvudman för universitetssjukhusen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överlåta ansvaret för universitetssjukhusen till staten. Motivering Tidigare har universitetssjukhusen


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2353 av Finn Bengtsson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2353 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2337 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2337 av Edward Riedl M Rimliga sociala skyddsnät för utsatta EU-medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hjälpa utsatta EU-medborgare på ett värdigt sätt. Motivering Antalet utsatta människor som tigger


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2337 av Edward Riedl (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2337 av Edward Riedl (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen beslutar om en nystart för omvårdnadslyftet.


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:KrU6 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU7 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 172 kB)

Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. SD Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa EBO-lagstiftningen eget boende enligt lagen om mottagande av asylsökandeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:FiU22 2014/15:SfU4 2014/15:SkU16 2014/15:SkU17 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2014/15:2855 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2855 av Carina Ohlsson m.fl. S Ett nationellt centrum för barnfrid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att skapa ett nationellt centrum för barnfrid. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:JuU18 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2855 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2855 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2852 av Aron Emilsson och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2852 av Aron Emilsson och Josef Fransson SD Grön omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att familjer och företagare i jordbrukssektorn mot ersättning ska kunna erbjuda kommuner och landsting grön omsorg. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2852 av Aron Emilsson och Josef Fransson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2852 av Aron Emilsson och Josef Fransson (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barnkonventionen som svensk lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra barnkonventionen till svensk lag. Motivering Sverige var år 1990 ett av de första länderna i världen


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg. Motivering När barnkonventionen blir


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2830 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2830 av Hillevi Larsson S Skärpta krav för att driva HVB-hem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa tillståndsgivning för offentligt drivna HVB-hem. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2830 av Hillevi Larsson (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2830 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2822 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2822 av Hillevi Larsson S Nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2822 av Hillevi Larsson (S) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2822 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2297 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2297 av Betty Malmberg M Minskad användning av anitibiotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt bör verka för att EU och Världshälsoorganisationen WHO ska reglera användningen av antibiotika


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10 2014/15:SoU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2297 av Betty Malmberg (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2297 av Betty Malmberg (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2819 av Jan-Olof Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2819 av Jan-Olof Larsson S Certifiering av familjehemsvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över kraven på de organisationer som bedriver konsulentstödd familjehemsvård och undersöka möjligheten att ställa


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2819 av Jan-Olof Larsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2819 av Jan-Olof Larsson (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2798 av Anna Wallén och Arhe Hamednaca (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2798 av Anna Wallén och Arhe Hamednaca S Ökad tillgång till skyddade boenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skyddade boenden. Motivering Det har skett en kraftig ökning av antalet kvinnor som inte får plats


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2798 av Anna Wallén och Arhe Hamednaca (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2798 av Anna Wallén och Arhe Hamednaca (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren S En kraftsamling för den psykiska ohälsan och de höga självmordstalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillsätta en nationell kommission


Utskottsberedning: 2014/15:SoU12 2015/16:UbU15 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin S Ett jämställt föräldraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra familjerättens samtal obligatoriska. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. KD Familjesäkra politiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att familjesäkra politiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3 2014/15:SoU10 2014/15:UbU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)