Dokument & lagar (4 799 träffar)

Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3372 av Sten Bergheden M Underlätta för att bygga fler vatten- och branddammar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta och förenkla tillståndsgivningen för att bygga vatten- och branddammar i syfte att stärka


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra budget- och skuldrådgivningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa


Utskottsberedning: CU JuU

Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra reglerade surrogatmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. L Heltäckande översyn av överförmyndar-godmans- och förvaltarsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av reglerna om gode män och förvaltare och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att vidta fler åtgärder för att motverka utbredningen av en parallell svart bostadsmarknad med inslag


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2752 av Lina Nordquist L Motverka dumpning av bilvrak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur myndigheter kan få bättre förutsättningar att forsla bort övergivna bilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. S Rätt till bostad för kvinnor som lever med våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett statligt och kommunalt ansvarstagande för att förbättra de våldsutsatta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen kring överförmyndare och gode män och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2870 av Boriana Åberg M Avskaffande av laglotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffande av laglotten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagstiftningen när det gäller arv är otidsenlig och behöver uppdateras. Laglottssystemet


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2869 av Boriana Åberg M Ändring i bostadsrättslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i bostadsrättslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsrättslagen 2kap. 4 1stycket ger föreningar rätt att vägra juridiska


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2868 av Boriana Åberg M Överklagandeprocessen vid detaljplaneärenden och bygglov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en avgift för överklagande av detaljplan eller bygglov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2866 av Boriana Åberg M Bilmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hindra kriminella från att skaffa sig anonyma fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra systemet


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2839 av Boriana Åberg M Förhindra kapningar av bostadsrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffet för styrelseledamöter som grovt missköter sina uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: CU JuU

Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2835 av Fredrik Schulte M En mer rättvis skadeståndsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: AU CU

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. L Liberal bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för omvandlingar i utsatta områden dominerade av hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU KrU MJU SkU SoU

Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 173 kB)

Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. L Liberal familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftning som möjliggör altruistiskt värdmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2987 av Edward Riedl M Ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska regelbördan vid bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadspolitiken ska ta sin utgångspunkt i människors behov. Målet


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2978 av Edward Riedl M Stärkt äganderätt när staten tar mark för gemensamt ändamål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt äganderätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Självklart är statens möjlighet att expropriera privat


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2904 av Edward Riedl M Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2010 infördes nya bestämmelser


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2911 av Edward Riedl M Bohmanhus på 100 kvm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett förslag på Bohmanhus på 100 kvm och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friggeboden och sedan Attefallshuset har varit två frihetsreformer


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)