Dokument & lagar (4 290 träffar)

Betänkande 2019/20:FöU2

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2019-10-10 Debatt: 2019-10-23 Beslut: 2019-10-23

Betänkande 2019/20:FöU2 (pdf, 1169 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4 DATUM 2019-10-10 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Skyddsobjekt och obemannade farkoster FöU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:127. Utskottet justerade betänkande 2019/20:FöU2. 2 Överlämnande av lagförslag Utskottet överlämnade

2019-10-10

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:4 (docx, 26 kB)

Motion 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. L Försvarsinriktningens implementering och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med förslag på inrättandet av en inspektion för totalförsvaret och tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 61 kB) Motion 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz S Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över lagstiftningen med syfte att inrätta ett nationellt förbud mot användning


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3029 av Serkan Köse S Rusta upp räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utbildningssystemet för brandpersonal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se


Utskottsberedning: FöU TU

Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. SD Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Kustbevakningen till ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. L Utökat stöd och utmärkelse för veteraner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av en av riksdagen utdelad hedersmedalj för både civila och militära insatser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: FöU KU UU

Motion 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. M Ett starkt totalförsvar för att säkra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att stärka Försvarsmaktens personalförsörjning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Motion 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. M En räddningstjänst som är effektiv i både freds- och krigstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förslagen till åtgärder i utredningarna SOU 2018:54 och SOU 2019:7 i allt utom styrning och ledning och tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2879 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2879 av Boriana Åberg M Slopat krav på domarerfarenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra kravet på domarerfarenhet i förordningen med instruktion för Statens haverikommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2879 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2879 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2865 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2865 av Boriana Åberg M Begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige och


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2865 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2865 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2986 av Edward Riedl M Myndigheternas informationssäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över offentlig förvaltnings arbete med informationssäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren har


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2964 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2964 av Edward Riedl M Försvarets skyddscentrum i Umeå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta byggandet av en inomhusanläggning för skyddscentrum i Umeå och tillkännager detta för regeringen. Motivering Försvarets


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2964 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2964 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3 DATUM 2019-10-03 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Kommissionens förslag om ändring av rådet förordning EG nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till

2019-10-03

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:3 (docx, 27 kB)

Motion 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. SD Ökat stöd för veteraner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka kunskapen kring veteranvården och veteraners behov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm M Efterlevandeskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att efterlevandeskyddet för personal inom räddningstjänst, polis och militär behöver ses över och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns människor


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2413 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2413 av Sofia Westergren M Positionering av samtal till 112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att larmcentral 112 får positionering av inkommande samtal som rutin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2413 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2413 av Sofia Westergren (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2352 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2352 av David Josefsson M Underlätta för Försvarsmakten att bedriva övningsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen så att Försvarsmakten får snabbare besked i tillståndsfrågor för övningsfält, och detta tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2352 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2352 av David Josefsson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2351 av Lars Jilmstad M Kontanthandel för god beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att banker och affärer fortsatt bör verka för att handeln med kontanter fortsatt fungerar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2353 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2353 av David Josefsson M Återinrätta ett regemente i Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Försvarsmedicincentrum/Göteborgs garnison omorganiseras till Göteborgs regemente och tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2353 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2353 av David Josefsson (M) (pdf, 71 kB)