Dokument & lagar (11 180 träffar)

Motion 2019/20:3405 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3405 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av skr. 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett gemensamt brottsbekämpande uppdrag till myndigheterna


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3405 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3405 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3404 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3404 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen aktivt och kontinuerligt ska samordna det


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3404 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3404 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3392 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3392 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelbundet samordna det myndighetsgemensamma arbetet


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3392 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3392 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Betänkande 2019/20:JuU3

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2019-10-10 Debatt: 2019-10-23 Beslut: 2019-10-23

Betänkande 2019/20:JuU3 (pdf, 153 kB)

Justitieutskottets protokoll 2019/20:3

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3 DATUM 2019-10-03 TID 10.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringen lämnade information inför RIF-råd den 7-8 oktober 2019 Statssekreterare Elisabeth Backteman med medarbetare lämnade information. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2019-10-03

Justitieutskottets protokoll 2019/20:3 (docx, 50 kB)

Motion 2019/20:2390 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2390 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol båda M Effektivare kontroller på vägarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektivare kontroller på vägarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kontroll på väg av godstransporter


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2390 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2390 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2878 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2878 av Boriana Åberg M Säkerhetsåtgärder på landets akutmottagningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersätta tillståndsplikten för bevakningskameror inom sjukvården med anmälningsplikt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: JuU SoU 2019/20:JuU8

Motion 2019/20:2878 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2878 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2245 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2245 av Marléne Lund Kopparklint M En vapenlagstiftning som främjar jakt och sportskytte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen så att den motsvarar jakten och sportskyttets behov och tillkännager


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2245 av Marléne Lund Kopparklint (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2245 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2219 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2219 av Lars Beckman M Polisens bedömning av jaktvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra ett förtydligande i vapenförordningen om att beakta målskjutningsvapnets lämplighet utifrån den målskyttegren idrottsskytten


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2219 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2219 av Lars Beckman (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2220 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2220 av Lars Beckman M Förenkla för legitima vapenbärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förenkla för legitima vapenbärare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla myndigheter bör respektera regeringsformens


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2220 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2220 av Lars Beckman (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2558 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2558 av Mats Green och Åsa Coenraads båda M Erkännande av EU:s vapenpass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna EU:s vapenpass och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vapenpasset har funnits sedan det dåvarande EG presenterade


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2558 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2558 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3172 av Markus Wiechel SD Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva skydd för barn och unga mot hedersrelaterat våld och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: AU JuU KrU

Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. L Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av kunskap och kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: AU JuU SfU SoU

Motion 2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L) (pdf, 135 kB)

Motion 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. SD Krigs- och terrorbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge polisen åtkomst till hälso- och sjukvårdsuppgifter i de fall det kan handla om krigs- eller terrorbrott och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3349 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3349 av Arman Teimouri L Landsförräderi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att i 22 kap. brottsbalken införa en ny bestämmelse som innebär att svenska medborgare som strider mot främmande makter som det svenska försvaret militärt


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3349 av Arman Teimouri (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3349 av Arman Teimouri (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. L Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av myndighetstillhörigheten för det nationella centret mot våldsbejakande extremism och tillkännager detta för


Utskottsberedning: JuU SoU

Motion 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:2890 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2890 av Boriana Åberg M Hindra hatpredikanter från att resa in i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att hindra hatpredikanter från att resa in i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Religiös extremism


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2890 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2890 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2938 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2938 av Edward Riedl M Förvara vapen i andras vapenskåp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvara vapen i andras vapenskåp och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag är det ett brott mot vapenlagen att stadigvarande exempelvis


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2938 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2938 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2959 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2959 av Edward Riedl M Ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2959 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2959 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2312 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2312 av Johan Andersson m.fl. S Vapenlicens och digital teknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda hur man tillgodogör sig den digitala tekniken och underlättar hanteringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2312 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2312 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)