Dokument & lagar (7 926 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2019/20:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4 DATUM Torsdagen den 10 oktober 2019 TID Kl. 9.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2019/20:3 av den 8 oktober 2019. 2 Information om EU-frågor Kulturrådet Mikael Schultz, svenska representationen i Bryssel informerade

2019-10-10

Kulturutskottets protokoll 2019/20:4 (docx, 28 kB)

Kulturutskottets protokoll 2019/20:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3 DATUM Tisdagen den 8 oktober 2019 TID Kl. 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2019/20:2 av den 3 oktober 2019. 2 Information från 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté Utredningssekreterare Lisa Englund Krafft

2019-10-08

Kulturutskottets protokoll 2019/20:3 (docx, 27 kB)

Motion 2019/20:3379 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3379 av Christer Nylander m.fl. L Liberal idrottspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stödet till idrott för personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU KrU MJU

Motion 2019/20:3379 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3379 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. M Kultur- och mediepolitisk motion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att minska den politiska styrningen av konsten och kulturens innehåll och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KrU KU NU SkU

Motion 2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Motion 2019/20:2715 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2715 av Betty Malmberg M Krav på medlemsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man bör ändra i MUCF:s bidragsförordning så att en förening som söker bidrag från myndigheten måste ta ut en medlemsavgift och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2715 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2715 av Betty Malmberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2420 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2420 av Jan Ericson M Översyn av statens stöd till organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av statens stöd till organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Av och till diskuteras statens


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2420 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2420 av Jan Ericson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:2419 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2419 av Jan Ericson M Avveckling av Myndigheten för kulturanalys Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Myndigheten för kulturanalys och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om skattebetalarna kunna få den välfärd och


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2419 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2419 av Jan Ericson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3336 av Niklas Karlsson S Bevara minnet av varvsindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges varvsindustri är av ett historiskt och kulturellt intresse som förtjänar att bevaras och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3201 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3201 av Markus Wiechel och Sara Gille båda SD Starkare skydd av fornlämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett starkare skydd av fornlämningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska arkeologer kastar


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3201 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3201 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3194 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3194 av Markus Wiechel m.fl. SD Slopat skattefinansierat stöd och utökad granskning av trossamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa skattefinansierade statliga bidrag till trossamfund som inte är kopplade till bevarande av kulturarvet


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3194 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3194 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:3184 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3184 av Runar Filper SD Argentinasvenskarnas okända historia bör uppmärksammas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma allmänheten om svenskbefolkningen i Argentina och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3184 av Runar Filper (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3184 av Runar Filper (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. M Ett starkt och självständigt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systematiskt sammanställa och sprida goda exempel på samverkan mellan civilsamhället och offentliga samhällsfunktioner och tillkännager


Utskottsberedning: KrU MJU

Motion 2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 116 kB)

Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3055 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3055 av Richard Jomshof SD Krafttag mot det illegala gatuspelet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fängelse som straffminimum för illegalt gatuspel om pengar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3055 av Richard Jomshof (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3055 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3053 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3053 av Aron Emilsson SD Språkfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om balansen mellan ett levande språk och vikten av enhetlig kommunikation över hela befolkningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: KrU KU

Motion 2019/20:3053 av Aron Emilsson (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3053 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden båda M Värna Sveriges motorhistoriska kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att tydligt främja det motorhistoriska kulturarvet i Sverige genom statligt kulturstöd och tillkännager


Utskottsberedning: KrU TU

Motion 2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3151 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3151 av Markus Wiechel SD Förbättrat arbete med public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra granskningen av public service och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: KrU KU

Motion 2019/20:3151 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3151 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3125 av Sten Bergheden M Sänk kostnaderna för public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre granskning för public service och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3113 av Per Åsling C Vinter-OS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige 2030 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Åre arrangerade alpina


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C) (pdf, 71 kB)

Kulturutskottets protokoll 2019/20:2

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2 DATUM Torsdagen den 3 oktober 2019 TID Kl. 9.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2019/20:1 av den 24 september 2019. 2 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att föredragande Judit Farago Gontier, konstitutionsutskottet,

2019-10-03

Kulturutskottets protokoll 2019/20:2 (docx, 28 kB)