Dokument & lagar (14 827 träffar)

KU-anmälan 2019/20:14 (343-2019/20) av LUDVIG ASPLING (SD)

LUDVIG ASPLING Riksdagsledamot SD 2019-10-15 Dnr 343-2019/20 Hemställan till Konstitutionsutskottet granska Statsministerns uttalande i en direktsänd Tv-debatt på Sveriges Television I partiledardebatten som direktsändes på Sveriges television den 13 oktober 2019 uttalande statsministern att inga pengar gått till statskassan

2019-10-15

KU-anmälan 2019/20:14 (343-2019/20) av LUDVIG ASPLING (SD) (pdf, 81 kB)

KU-anmälan 2019/20:13 (330-2019/20) av MARIA MALMER STENERGARD (M)

MARIA MALMER STENERGARD Riksdagsledamot M 2019-10-14 Dnr 330-2019/20 Granskning av statsminister Stefan Löfvens S uttalanden rörande regeringens migrationspolitik Den 9 oktober 2019 intervjuades statminister Stefan Löfven i Sydsvenska Dagbladet. Han sade då bl.a. Vi ska inte ha fler flyktingar. Vi ska ha färreIntervjun gjordes

2019-10-14

KU-anmälan 2019/20:13 (330-2019/20) av MARIA MALMER STENERGARD (M) (pdf, 606 kB)

utskottsdokument 2019/20:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4 DATUM 2019-10-10 TID 10.1310.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:3 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Hemställan

2019-10-10

utskottsdokument 2019/20:4 (docx, 41 kB)

KU-anmälan 2019/20:12 (285-2019/20) av JOHAN FORSSELL (M)

JOHAN FORSSELL Riksdagsledamot M 2019-10-09 Dnr 285-2019/20 Granskning av finansministerns och inrikesministerns uttalanden om fler poliser Det råder polisbrist i Sverige. Trots att befolkningen växer i snabb takt så ligger antalet poliser kvar på samma nivå som när regeringen tillträdde för fem år sedan. I det läget

2019-10-09

KU-anmälan 2019/20:11 (269-2019/20) av MATTIAS KARLSSON I LULEÅ (M)

MATTIAS KARLSSON I LULEÅ Riksdagsledamot M 2019-10-08 Dnr 269-2019/20 Till Konstitutionsutskottet: Hemställan om granskning av regeringens senfärdighet att fatta beslut gällande bearbetningskoncession för Kallak K nr 1. Sverige har en gruvtradition som sträcker sig minst tusen år tillbaka. Tack vare vår mineralrika berggrund

2019-10-08

utskottsdokument 2019/20:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3 DATUM 2019-10-08 TID 12.3312.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:2 2 Vissa förvaltningsärenden Utskottet beslutade att inleda en granskning om vissa förvaltningsärenden.

2019-10-08

utskottsdokument 2019/20:3 (docx, 26 kB)

Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. L Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nämna de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i regeringsformen och tillkännager detta


Utskottsberedning: KrU KU UbU

Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 106 kB)

Motion 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. M Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning av ett slöjförbud i grundskolor och förskolor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2995 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2995 av Edward Riedl M Barnperspektiv hos myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de statliga myndigheternas behov av ökade kunskaper om barnperspektivet i sin myndighetsutövning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2995 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2995 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2725 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2725 av Karin Enström m.fl. M Motverka hybridkrigföring i form av propaganda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om det i yttrandefrihetsgrundlagen bör tillskapas en möjlighet att genom vanlig lag införa bestämmelser om ingripande


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2725 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2725 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2724 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2724 av Karin Enström m.fl. M Skydd för medieredaktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ytterligare åtgärder för att värna tryck- och yttrandefriheten och utveckla arbetet mot hot, våld och andra olagliga angrepp


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2724 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2724 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2723 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2723 av Karin Enström m.fl. M Förebyggande av våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket kring utländsk finansiering av trossamfund och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2723 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2723 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:2722 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2722 av Karin Enström m.fl. M Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en grundlagsutredning bör tillsättas i syfte att stärka domstolarnas


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2722 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:2722 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 113 kB)

Motion 2019/20:2713 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2713 av Lars Püss och Åsa Coenraads båda M Myndigheternas vägledningsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga myndigheternas vägledningsansvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering När riksdagen stiftar nya, eller


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2713 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2713 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2699 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2699 av Ann-Sofie Alm M En trygg demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga sätt att stärka och trygga demokratin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yttrandefrihet, religionsfrihet, rösträtt, föreningsfrihet,


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2699 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2699 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2401 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2401 av Sofia Westergren M Utreda slöjförbud i skolan för barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda slöjförbud i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Vi


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2401 av Sofia Westergren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2401 av Sofia Westergren (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2369 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2369 av Ellen Juntti M Tillsätt en utredning i syfte att begränsa rätten till gratis tolk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att begränsa rätten till gratis tolk och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2369 av Ellen Juntti (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2369 av Ellen Juntti (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2418 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2418 av Jan Ericson och Lars Beckman båda M Granskning av public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre granskning av public service och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den parlamentariska public service-kommittén


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2418 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2418 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3330 av Jakob Forssmed (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3330 av Jakob Forssmed KD Riksdagen som modern arbetsplats ersättning för tjänsteresor med cykel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ersättning för tjänsteresor med cykel inom ramen för uppdraget som riksdagsledamot


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3330 av Jakob Forssmed (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3330 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3195 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3195 av Markus Wiechel och Lars Andersson båda SD Religionsfrihet på riktigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skriva in att Sverige är en sekulär stat i grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3195 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3195 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (pdf, 80 kB)