Dokument & lagar (8 622 träffar)

Betänkande 2019/20:MJU4

Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2019-10-03 Debatt: 2019-10-23 Beslut: 2019-10-23

Betänkande 2019/20:MJU4 (pdf, 193 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:3

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3 DATUM 2019-10-03 TID 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2019/20:1 och 2. 2 Riksrevisionens rapport Klimatklivet stöd till lokala klimatinvesteringar MJU4 Utskottet fortsatte

2019-10-03

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:3 (docx, 33 kB)

Motion 2019/20:2717 av Åsa Coenraads (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2717 av Åsa Coenraads M Stoppa nyckelbiotopsinventering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att nyckelbiotopsinventeringen inte införs förrän frågan om ersättning till markägaren är utredd och ersättningen är skälig och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2717 av Åsa Coenraads (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2717 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. M Östergötlands skogsägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vad nedsatt produktion i skogen får för ekonomiska följder för samhället och enskilda skogsägare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. M Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska Jägareförbundet ska fortsätta att ha intakt ansvar för det allmänna uppdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: JuU MJU NU

Motion 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 124 kB)

Motion 2019/20:2704 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2704 av Lars Püss M Strandskydd för ökat byggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återgå till en maxgräns på 100 meter och samtidigt inleda en större översyn av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsbristen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2704 av Lars Püss (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2704 av Lars Püss (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm M Bättre vargförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre vargförvaltning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta beslutsrätten om rovdjursförvaltning


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2366 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2366 av Ida Drougge M Toatömning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att aktivt arbeta för att underlätta för båtägare att följa den nya toatömningslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 1 april 2015 trädde


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2366 av Ida Drougge (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2366 av Ida Drougge (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2380 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2380 av David Josefsson M Skärp arbetet mot skräp i Nordsjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ges i uppdrag att tillsammans med länderna kring Nordsjön arbeta för minskat skräp i Nordsjön, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2380 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2380 av David Josefsson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2362 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2362 av Lars Beckman M Säl och skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att minska skarvens och sälens utbredning i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skarven har rört upp känslorna


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2362 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2362 av Lars Beckman (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2405 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2405 av Sofia Westergren M Kännbara straff för nedskräpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning för kännbara straff för nedskräpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Biologisk mångfald är grunden för att ekosystem


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2405 av Sofia Westergren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2405 av Sofia Westergren (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2361 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2361 av Lars Beckman M Gifttunnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast vidta åtgärder för att åtgärda situationen med de 23 000 gifttunnor som är utspridda mellan Sundsvall och Gotland och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2361 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2361 av Lars Beckman (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2439 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2439 av Mattias Karlsson i Luleå M Införande av licensjakt på vikaresäl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införa licensjakt på vikaresäl och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt mer säl längs våra kuster håller


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2439 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2439 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2426 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2426 av Jan Ericson M Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2426 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2426 av Jan Ericson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2443 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2443 av Lorentz Tovatt MP Bana väg för hållbart protein Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ta en aktiv roll i att driva på för legalisering av insekter som föda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2443 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2443 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2421 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2421 av Jan Ericson M Pant på batterier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett nationellt pantsystem för batterier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mängden batterier som används i vårt samhälle ökar ständigt.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2421 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2421 av Jan Ericson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2445 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2445 av Lorentz Tovatt och Emma Hult båda MP Strama upp myndigheters klimatarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa myndigheternas klimatarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2445 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2445 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2415 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2415 av Sofia Westergren M Hästnäring och strandskyddsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att strandskyddsreglerna behöver lättas upp så att vattennära områden får betas av hästar och andra djur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2415 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2415 av Sofia Westergren (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin M Kommunalt vindkraftsveto Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kommunala vindkraftsvetot och tillkännager detta för regeringen. Motivering Oaktat vad man har för åsikt i sak om vindkraftsetableringar framstår


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:3361 av Tina Acketoft m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3361 av Tina Acketoft m.fl. L Grön liberal miljöpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om principen om att förorenaren ska betala och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att miljön


Utskottsberedning: CU MJU

Motion 2019/20:3361 av Tina Acketoft m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3361 av Tina Acketoft m.fl. (L) (pdf, 96 kB)