Dokument & lagar (13 427 träffar)

Motion 2019/20:3180 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3180 av Markus Wiechel SD Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bokföringshjälp till småföretagare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3180 av Markus Wiechel (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3180 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. S Rätt person på rätt adress Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att en ny folk- och bostadsräkning genomförs i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 1600-talet


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3033 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3033 av Laila Naraghi m.fl. S Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att bilägga information om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3033 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3033 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3021 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3021 av Betty Malmberg M Trängselskattens påminnelseavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att sänka trängselskattens förseningsavgift och göra den mer proportionerlig och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3021 av Betty Malmberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3021 av Betty Malmberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3058 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3058 av Richard Jomshof SD Tjänstevapen för tullinspektörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tulltjänstemäns bärande av tjänstevapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tullverket är den enskilt viktigaste myndigheten med


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3058 av Richard Jomshof (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3058 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3000 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3000 av Edward Riedl M Avskaffa flygskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell flygskatt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett utav Europas mest glesbefolkade länder. För att människor ska kunna arbeta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3000 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3000 av Edward Riedl (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2999 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2999 av Edward Riedl M Lägre bensin och dieselskatt i Norrland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna kring sänkt bensin- och dieselskatt i Norrland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Möjligheten att


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2999 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2999 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3116 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:3116 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge båda M Redovisning av vad skattepengarna går till på deklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om det ska framgå tydligt av deklarationen vad skattepengarna gått till och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3116 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3116 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3131 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3131 av Anna Wallentheim m.fl. S Momsregler och civilsamhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att avskaffa tvånget på att hyresgäster stadigvarande bedriver momspliktig verksamhet i lokaler de hyr och tillkännager detta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3131 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3131 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3129 av Leif Nysmed m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3129 av Leif Nysmed m.fl. S Åtgärder mot arbetslivskriminaliteten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna att förebygga, reglera och förhindra arbetslivskriminaliteten i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3129 av Leif Nysmed m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3129 av Leif Nysmed m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3271 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3271 av Laila Naraghi m.fl. S Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över globala digitala reklam- och medieleverantörers beskattning i Sverige för att stärka konkurrensneutraliteten


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3271 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3271 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3226 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3226 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt båda SD Ökat skydd av känsliga personuppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare skydda privatpersoners känsliga uppgifter från offentligheten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3226 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3226 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3365 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3365 av Jan Ericson m.fl. M Översyn av regelverket kring bonusmalus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket kring bonusmalus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bonus-malus-systemet syftar till att gynna


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3365 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3365 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:2998 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2998 av Edward Riedl M RUT-avdrag för taxiresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett RUT-avdrag för taxiresor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag upplevs taxi vara för dyrt för att bli en naturlig del av


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2998 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2998 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2997 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2997 av Edward Riedl M Ta bort överindexeringen av bensin och diesel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort överindexeringen av bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Överindexeringen av bensin och diesel


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2997 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2997 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2719 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2719 av Betty Malmberg M Arbete och utbildning ska löna sig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över effekterna av en sänkning av marginalskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2719 av Betty Malmberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2719 av Betty Malmberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. M Fler växande företag och mer entreprenörskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med reformer av regelverket för personaloptioner så att det får avsedd effekt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:2673 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2673 av Niklas Wykman m.fl. M Ordning och reda i folkbokföringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att återkomma till riksdagen med författningsförslag för att göra folkbokföringen mer tillförlitlig, och


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2673 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2673 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2672 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2672 av Niklas Wykman m.fl. M Åtgärder för ett mer förutsägbart skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheten för Skatteverket att fatta retroaktiva beslut och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2672 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2672 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:2680 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2680 av Ann-Sofie Alm M Höj grundavdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja grundavdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som ett led i att sänka trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2680 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2680 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 70 kB)