Dokument & lagar (14 001 träffar)

Betänkande 2019/20:TU7


Betänkande 2019/20:TU6


Betänkande 2019/20:TU5


Beredning: 2019-11-26 Justering: 2019-12-12

Motion 2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av cyber- och informationssäkerheten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:TU4

Motion 2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på hur utbyggnad av 5G-nät kan ske i statlig regi och


Utskottsberedning: 2019/20:TU4

Motion 2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2733 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2733 av Andreas Carlson KD Bygg ut riksväg 40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påbörja förberedelser för att bygga ut riksväg 40 på sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn, för att få en sammanhängande motorväg mellan Stockholm och


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2733 av Andreas Carlson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2733 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2731 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2731 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson båda KD Bygg nya stambanor för höghastighetståg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Sverigeförhandlingens intentioner om en sammanhållen utbyggnad av nya stambanor genomförs


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2731 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2731 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:2730 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2730 av Andreas Carlson KD Riksväg 26/47 MånserydHedenstorp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att tidigarelägga ombyggnation av riksväg 26/47 sträckan MånserydHedenstorp och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2730 av Andreas Carlson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2730 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. M Infrastruktur i Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera infrastruktursatsningar i Halland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2384 av Ida Drougge M Transport av släp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nuvarande regler för körkort som gör att små lätta bilar med sämre bromssystem tillåts dra större och tyngre släp än vad större och säkrare bilar gör


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2412 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2412 av Sofia Westergren M Eldrivna sparkcyklar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av översyn av regler för och användande av eldrivna sparkcyklar i stadsmiljö och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med tjänster som Voi,


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2412 av Sofia Westergren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2412 av Sofia Westergren (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2411 av Sofia Westergren M Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en utökning av Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillväxten i Göteborgs lokala arbetsmarknad har under de


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2410 av Sofia Westergren M Bro bör ersätta färja där det är samhällsekonomiskt lönsamt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheten att ersätta Trafikverkets färjor med broar där det är samhällsekonomiskt lönsamt och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2409 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2409 av Sofia Westergren M Registrering av äldre fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av befintlig lagstiftning så att äldre fordon under vissa omständigheter undantas från krav på ursprungshandlingar vid registrering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2409 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2409 av Sofia Westergren (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2394 av Karin Enström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2394 av Karin Enström M Mobilförbud på cykel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att undersöka hur många olyckor som orsakas av mobilsurfande cyklister och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2394 av Karin Enström (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2394 av Karin Enström (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2391 av Lars Beckman M Förbättrat vägnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att myndigheter inte ska överföra vägar till enskilda som motsätter sig det och att det bör finnas bra och farbara vägar i hela Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2387 av David Josefsson M Möjlighet för andra aktörer att sälja biljetter via SJ:s webbplats och app Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av konkurrensneutral tillgång till digital infrastruktur kopplat till biljett- och betalningssystem


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2386 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2386 av David Josefsson M Uppmuntra användande av miljöbilar och bilpooler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för att tillåta differentiering av parkeringsavgifter och trängselskatt samt parkeringsvillkor i syfte


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2386 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2386 av David Josefsson (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard M Järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Trafikverket att inleda planering av en ny järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2389 av Erik Ottoson M Tvärförbindelse Södertörn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör säkerställa full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn så att projektet kan fortlöpa enligt plan, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M) (pdf, 70 kB)