Dokument & lagar (4 684 träffar)

Motion 2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av cyber- och informationssäkerheten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:TU4

Motion 2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på hur utbyggnad av 5G-nät kan ske i statlig regi och


Utskottsberedning: 2019/20:TU4

Motion 2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi


Utskottsberedning: 2019/20:TU1

Motion 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. SD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Sverige har på många sätt betydande utmaningar och detta gäller


Utskottsberedning: 2019/20:TU1

Motion 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 130 kB)

Motion 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Mobiltäckning även där marknaden är svag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mobiltäckning i områden dit marknadskrafterna inte når och vikten av mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2019/20:TU5

Motion 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Angående e-tjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av god tillgång till bredband så att e-tjänster kan nyttjas i större utsträckning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:TU5

Motion 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2787 av Pia Steensland (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2787 av Pia Steensland KD Säkerställ synskärpa i samband med körkortsförnyelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa syntester i samband med körkortsförnyelse och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har antagit


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2787 av Pia Steensland (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2787 av Pia Steensland (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2757 av Tina Acketoft (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2757 av Tina Acketoft L Vägskyltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt förfarande för skyltning för företag samt besöks- och turistmål och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många mindre företag, inte minst på svensk


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2757 av Tina Acketoft (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2757 av Tina Acketoft (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt SD Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2720 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2720 av Betty Malmberg M Äldre och digital teknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentlig service måste göras tillgänglig även för de som saknar digital uppkoppling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KrU KU 2019/20:SoU4 2019/20:TU5

Motion 2019/20:2720 av Betty Malmberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2720 av Betty Malmberg (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. M Sverige ska vara ett digitalt föregångsland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta trepartssamtalen mellan staten och arbetsmarknadens parter i syfte att hitta en modell för kompetensutveckling som


Utskottsberedning: FöU KU NU SkU SoU UbU 2019/20:AU4 2019/20:FiU25 2019/20:TU5

Motion 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 104 kB) Motion 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 201 kB)

Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2191 av Lotta Finstorp M Otrygga plankorsningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda arbetet med att bygga bort plankorsningar där snabba tåg passerar genom tätorter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Korsningar


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2190 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2190 av Lotta Finstorp M Sanktioner när bilar överges på ett trafikfarligt sätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utfärda sanktioner för fordon som överges vid vägren, parkeringsplats eller dike, och detta tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2190 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2190 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng M Se över reglerna och prövningen av olika handikapp för att få behålla sitt körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över gällande lagstiftning och återkomma med förslag till riksdagen om en förändrad


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2160 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2160 av Lars-Arne Staxäng M Ökat trafiksäkerhetsmedvetande bland utryckningsförare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till ett högre trafiksäkerhetsmedvetande hos utryckningsförare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2160 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2160 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2150 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2150 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren båda M Konkret handlingsplan för att stoppa olagliga körkkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en konkret handlingsplan och att denna i sådana fall skyndsamt


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2150 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2150 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2156 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2156 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Regionala flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för att säkra de regionala flygplatsernas överlevnad och tillkännager detta för regeringen. Motivering De regionala


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2156 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2156 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2210 av Julia Kronlid SD Tillåta dubbdäck fram till den 30 april Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återgå till den lagstiftning som gällde före den 1 december 2009 och tillåta dubbdäck oavsett väglag fram till


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD En familjevänlig tågtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riktlinjer för en familjevänlig tågtrafik och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagens samhälle bor inte alltid


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. SD Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta högersvängar vid rödljus och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)