Dokument & lagar (14 021 träffar)

Motion 2019/20:2404 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2404 av Sofia Westergren M Samlingskort för yrkestrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samla funktioner på körkortet eller på annat sätt effektivisera antalet kort för yrkeschaufförer och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2404 av Sofia Westergren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2404 av Sofia Westergren (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. C Frihetsreformer för Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters service gentemot människor och företag bör förbättras genom att fler främjandeuppdrag formuleras och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU FöU MJU NU SkU UbU 2019/20:FiU22 2019/20:FiU26 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:MJU6 2019/20:MJU7 2019/20:MJU9 2019/20:TU5 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2930 av Edward Riedl M Snöröjning i Norrland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa fungerande snöröjning i Norrland och tillkännager detta för regeringen. Motivering När Trafikverket skärper kontrollerna av plogtider försämras


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. L Liberal digitaliseringspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagande av en digitaliseringsstrategi som är specifik, mätbar och tidssatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: NU SoU UbU 2019/20:FiU25 2019/20:TU5 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 115 kB)

Motion 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. C Den svenska basindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga och möta de hinder som finns i vägen för Sveriges basindustrier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU NU UbU 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. KD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler utbildningar inom


Utskottsberedning: UbU 2019/20:AU4 2019/20:FiU22 2019/20:NU2 2019/20:TU5 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 151 kB)

Motion 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. L Framtidssäkra det svenska vägnätet för ökad trafiksäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att utreda hur stor del av det svenska vägnätet som i dag kan användas av självkörande


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Översyn av vägnätet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en översyn av vägnätet för att utjämna skillnaderna i landet och förbättra


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. C Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna grundläggande servicefunktioner och tryggheten för såväl privatpersoner som näringsverksamheter


Utskottsberedning: KU NU SkU UbU 2019/20:AU4 2019/20:FiU22 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:FiU34 2019/20:JuU25 2019/20:NU4 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 126 kB)

Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2880 av Boriana Åberg M Ändra postlagen Det ökande antalet sprängdåd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en ändring i postlagen i syfte att minska smuggling av droger och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2019/20:TU5

Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2846 av Boriana Åberg M Trafiklärarlegitimation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en trafiklärarlegitimation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag ser vi ett växande problem med så kallade svarta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2873 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2873 av Boriana Åberg M Konkurrensneutral biljettplattform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra den marknadsledande biljettplattformen konkurrensneutral och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2873 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2873 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2820 av Lars Adaktusson KD Trafikplikt på Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör ges i uppdrag att införa trafikplikt vid Mora flygplats och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. S Posttjänster på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om posttjänster på lika villkor i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Långa avstånd, litet utbud av butiker


Utskottsberedning: 2019/20:TU5

Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. S Tillgång till bilprovning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över konsekvenserna av privatiseringen av bilprovningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2397 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2397 av Lars Beckman M Vinterväghållning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att vinterväghållningen fungerar i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många allvarliga trafikolyckor har inträffat på


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2397 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2397 av Lars Beckman (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. S Teknisk infrastruktur i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över hur mobiltäckningen kan förbättras runt om i landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:TU5

Motion 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2394 av Karin Enström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2394 av Karin Enström M Mobilförbud på cykel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att undersöka hur många olyckor som orsakas av mobilsurfande cyklister och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2394 av Karin Enström (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2394 av Karin Enström (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2391 av Lars Beckman M Förbättrat vägnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att myndigheter inte ska överföra vägar till enskilda som motsätter sig det och att det bör finnas bra och farbara vägar i hela Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2360 av Lars Beckman M Gaturenhållning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen rörande gaturenhållning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Medierna har  rapporterat om risken för hälsoeffekter av fastighetsägarnas


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M) (pdf, 75 kB)