Dokument & lagar (450 träffar)

Motion 2019/20:3367 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3367 av Hans Ekström m.fl. S Prioritera Hjulstabron i en nationell plan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för att prioritera Hjulstabron och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3367 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3367 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3160 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3160 av Roger Hedlund SD Bygg två-plus-två-väg på E4:an Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut Europaväg 4 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Gävleborg är en viktig trafiklänk där det idag finns åtta mil mellan Gävle


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3160 av Roger Hedlund (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3160 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3158 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3158 av Roger Hedlund SD Bygg ut E16 GävleOslo till två-plus-två-väg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att bygga ut Europaväg 16 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Europaväg 16 är en viktig för


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3158 av Roger Hedlund (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3158 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att utöka kapaciteten och minimera


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2966 av Edward Riedl M Skynda på en ny dragning av E4:an i Skellefteå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en omdragning av E4:an i Skellefteå och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafikverket


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson KD Bygg ut väg 282 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ombyggnationen av riksväg 282 på sträckan UppsalaAlmunge bör prioriteras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den olycksdrabbade vägsträckan,


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2733 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2733 av Andreas Carlson KD Bygg ut riksväg 40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påbörja förberedelser för att bygga ut riksväg 40 på sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn, för att få en sammanhängande motorväg mellan Stockholm och


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2733 av Andreas Carlson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2733 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2730 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2730 av Andreas Carlson KD Riksväg 26/47 MånserydHedenstorp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att tidigarelägga ombyggnation av riksväg 26/47 sträckan MånserydHedenstorp och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2730 av Andreas Carlson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2730 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2530 av Kristina Yngwe C Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystad hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Dragongatan i Ystad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ystad


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2389 av Erik Ottoson M Tvärförbindelse Södertörn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör säkerställa full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn så att projektet kan fortlöpa enligt plan, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2378 av Ida Drougge M Östlig förbindelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av projektet Östlig förbindelse i Stockholms län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholms befolkning ökar i rekordfart. Sedan många år


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard M Utbyggnad av E18-sträckan KöpingVästjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att påskynda utbyggnaden av E18 mellan Köping och Västjädra till motorvägsstandard och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. M, C, KD Trafiksäkerheten måste säkras på väg 55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en upprustning av riksväg 55 med fokus på ökad trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg 55


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3232 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3232 av Aron Emilsson SD Utbyggnad av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över möjligheterna att utöka Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västra Götalandsregionen är i många avseenden


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3232 av Aron Emilsson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3232 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3185 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3185 av Aron Emilsson SD Utbyggnad av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över möjligheterna till utökning av Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västra Götalandsregionen är i många avseenden


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3185 av Aron Emilsson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3185 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3161 av Roger Hedlund SD Dubbelspår på Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan är idag en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3099 av Noria Manouchi M Öresundsmetron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bygga en Öresundsmetro och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skåne och Malmö har stora demografiska och socioekonomiska utmaningar framöver.


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2817 av Lars Adaktusson KD Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att initiera en utredning kring Dalabanans kapacitet och standard samt åtgärdsplan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm M Nyttoeffekter av en upprustning av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda nyttoeffekterna av en upprustad bohusbana på kort och lång sikt och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm M Järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till en snabb, smidig och seriös järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 74 kB)