Dokument & lagar (450 träffar)

Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. L Liberal digitaliseringspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagande av en digitaliseringsstrategi som är specifik, mätbar och tidssatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU 2019/20:FiU25 2019/20:NU12 2019/20:SoU11 2019/20:TU5 2019/20:TU7 2019/20:UbU10

Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 115 kB)

Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2930 av Edward Riedl M Snöröjning i Norrland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa fungerande snöröjning i Norrland och tillkännager detta för regeringen. Motivering När Trafikverket skärper kontrollerna av plogtider försämras


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. L Framtidssäkra det svenska vägnätet för ökad trafiksäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att utreda hur stor del av det svenska vägnätet som i dag kan användas av självkörande


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Översyn av vägnätet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en översyn av vägnätet för att utjämna skillnaderna i landet och förbättra


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2434 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2434 av Jan Ericson M Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att makten över tillstånd till nya utfarter bör flyttas från Trafikverket till kommunernas bygglovsenhet och


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2434 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2434 av Jan Ericson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2410 av Sofia Westergren M Bro bör ersätta färja där det är samhällsekonomiskt lönsamt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheten att ersätta Trafikverkets färjor med broar där det är samhällsekonomiskt lönsamt och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. S Handlingsplan för framtidens transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av en handlingsplan för framtidens transporter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. S Strategi för Sveriges östersjöhamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att förbättra Sveriges hamnar så att mer gods kan överföras från väg till sjöfart


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2348 av Lars Beckman M Försäljning av Arento AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra statens ägande i Arento AB och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arento AB är ett helsvenskt statligt bolag som ingår i Sveviakoncernen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. S En klimatsmart exportindustri med en svensk klimatsmart sjöfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det är angeläget med en klimatsmart, effektiv och konkurrenskraftig svensk sjöfart och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:TU8

Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2012 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2012 av Aron Emilsson m.fl. SD Villkor för framförande av vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av förarbevis för vattenskoter samt om att utreda övriga villkor för framförande av vattenskoter som omnämns i motionen och


Utskottsberedning: 2019/20:TU8

Motion 2019/20:2012 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2012 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. S Tillgång till bilprovning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över konsekvenserna av privatiseringen av bilprovningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2515 av Katarina Brännström M Bättre möjligheter för skyltning på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagar och regler samt hur tillämpning sker när det gäller skyltar på landsbygden för att underlätta för näringsliv


Utskottsberedning: 2019/20:TU11

Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2494 av Cecilia Widegren M Förändrade cruisingtillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över krångliga och otidsenliga föreskrifter som försvårar och ställer till det för Sveriges civilsamhälles motorentusiaster och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:TU11

Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. M Modernisera för A- och epatraktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en justering av hastigheten för epatraktorer så att hastigheten likställs med regler som gäller för EU-mopeder och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:TU11

Motion 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2491 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2491 av Cecilia Widegren M Det rullande kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tillståndsprövning för uppvisning av fordon vid evenemang och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med cirka 200000 personer och


Utskottsberedning: 2019/20:TU11

Motion 2019/20:2491 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2491 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2397 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2397 av Lars Beckman M Vinterväghållning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att vinterväghållningen fungerar i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många allvarliga trafikolyckor har inträffat på


Utskottsberedning: 2019/20:TU11

Motion 2019/20:2397 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2397 av Lars Beckman (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2391 av Lars Beckman M Förbättrat vägnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att myndigheter inte ska överföra vägar till enskilda som motsätter sig det och att det bör finnas bra och farbara vägar i hela Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:TU11

Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2360 av Lars Beckman M Gaturenhållning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen rörande gaturenhållning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Medierna har  rapporterat om risken för hälsoeffekter av fastighetsägarnas


Utskottsberedning: 2019/20:TU11

Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2409 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2409 av Sofia Westergren M Registrering av äldre fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av befintlig lagstiftning så att äldre fordon under vissa omständigheter undantas från krav på ursprungshandlingar vid registrering


Utskottsberedning: 2019/20:TU11

Motion 2019/20:2409 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2409 av Sofia Westergren (M) (pdf, 74 kB)