Dokument & lagar (450 träffar)

Motion 2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal politik för utveckling och företagande i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheten att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU UbU 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:TU15 2019/20:TU5 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 119 kB)

Motion 2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal politik för klimatet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om principen om att förorenaren ska betala och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mer


Utskottsberedning: MJU UbU 2019/20:NU10 2019/20:NU14 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU12 2019/20:TU15 2019/20:TU7 2019/20:TU8

Motion 2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 126 kB)

Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2514 av Katarina Brännström M Fler viltstängsel vid olycksdrabbade vägar i Kronoberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket uppmanas att sätta upp fler viltstängsel vid vägar med hög olycksfrekvens, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2493 av Cecilia Widegren M Alltid sommartid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa vintertid och i stället införa ständig sommartid i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många människor känns


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2482 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2482 av Hans Rothenberg M Avskaffande av tidsomställningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och EU ska återgå till normaltid utan årliga tidsomställningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 1980 har Sverige


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:2482 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2482 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. SD Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta högersvängar vid rödljus och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2387 av David Josefsson M Möjlighet för andra aktörer att sälja biljetter via SJ:s webbplats och app Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av konkurrensneutral tillgång till digital infrastruktur kopplat till biljett- och betalningssystem


Utskottsberedning: 2019/20:TU15

Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2384 av Ida Drougge M Transport av släp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nuvarande regler för körkort som gör att små lätta bilar med sämre bromssystem tillåts dra större och tyngre släp än vad större och säkrare bilar gör


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:3174 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3174 av Markus Wiechel SD Utvidgade trafiksäkerhetsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alkolås i rattfylleridömdas fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:3174 av Markus Wiechel (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3174 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. L Rikstäckande trafikmedicinsk kompetens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rikstäckande trafikmedicinsk kompetens och tillkännager detta för regeringen. Motivering Säkra förare och en säker trafikmiljö är


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. C Ansvar och resultat för klimat och miljö Sammanfattning Världens utsläpp måste minska. Men trots att nästan alla världens länder står bakom Parisavtalets klimatmål så ökar utsläppen, i Sverige, i Europa och i världen. Runt om i världen samlas unga människor för


Utskottsberedning: MJU 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:FiU34 2019/20:MJU10 2019/20:NU10 2019/20:NU12 2019/20:NU14 2019/20:NU15 2019/20:SkU20 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU15 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU8,2019/20:TU12

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 152 kB)

Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2210 av Julia Kronlid SD Tillåta dubbdäck fram till den 30 april Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återgå till den lagstiftning som gällde före den 1 december 2009 och tillåta dubbdäck oavsett väglag fram till


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. S Barns cyklande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap om trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD En familjevänlig tågtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riktlinjer för en familjevänlig tågtrafik och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagens samhälle bor inte alltid


Utskottsberedning: 2019/20:TU15

Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3029 av Serkan Köse S Rusta upp räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utbildningssystemet för brandpersonal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se


Utskottsberedning: FöU 2019/20:TU14

Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2191 av Lotta Finstorp M Otrygga plankorsningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda arbetet med att bygga bort plankorsningar där snabba tåg passerar genom tätorter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Korsningar


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng M Se över reglerna och prövningen av olika handikapp för att få behålla sitt körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över gällande lagstiftning och återkomma med förslag till riksdagen om en förändrad


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. M Klimatpolitik för hoppfulla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram beräkningskonventioner för klimatnytta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: MJU UbU 2019/20:CU10 2019/20:FiU34 2019/20:MJU1 2019/20:NU10 2019/20:NU12 2019/20:NU14 2019/20:NU15 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU12 2019/20:TU8 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 2 avslag, 42 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 99 kB) Motion 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 171 kB)

Motion 2019/20:2972 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2972 av Edward Riedl M Uppvisande av körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja bötesbeloppet för individer som inte kan uppvisa ett giltigt körkort vid bilkörning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:2972 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2972 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2846 av Boriana Åberg M Trafiklärarlegitimation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en trafiklärarlegitimation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag ser vi ett växande problem med så kallade svarta


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)