Dokument & lagar (22 367 träffar)

Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2389 av Erik Ottoson M Tvärförbindelse Södertörn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör säkerställa full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn så att projektet kan fortlöpa enligt plan, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2378 av Ida Drougge M Östlig förbindelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av projektet Östlig förbindelse i Stockholms län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholms befolkning ökar i rekordfart. Sedan många år


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard M Utbyggnad av E18-sträckan KöpingVästjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att påskynda utbyggnaden av E18 mellan Köping och Västjädra till motorvägsstandard och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. M, C, KD Trafiksäkerheten måste säkras på väg 55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en upprustning av riksväg 55 med fokus på ökad trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg 55


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3232 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3232 av Aron Emilsson SD Utbyggnad av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över möjligheterna att utöka Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västra Götalandsregionen är i många avseenden


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3232 av Aron Emilsson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3232 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3185 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3185 av Aron Emilsson SD Utbyggnad av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över möjligheterna till utökning av Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västra Götalandsregionen är i många avseenden


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3185 av Aron Emilsson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3185 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3161 av Roger Hedlund SD Dubbelspår på Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan är idag en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3099 av Noria Manouchi M Öresundsmetron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bygga en Öresundsmetro och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skåne och Malmö har stora demografiska och socioekonomiska utmaningar framöver.


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2817 av Lars Adaktusson KD Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att initiera en utredning kring Dalabanans kapacitet och standard samt åtgärdsplan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm M Nyttoeffekter av en upprustning av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda nyttoeffekterna av en upprustad bohusbana på kort och lång sikt och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm M Järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till en snabb, smidig och seriös järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2411 av Sofia Westergren M Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en utökning av Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillväxten i Göteborgs lokala arbetsmarknad har under de


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2395 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2395 av Ida Drougge M Spårväg City Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att staten tar sin del av ansvaret och planerar för statlig medfinansiering av utbyggnad av Spårväg City och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2395 av Ida Drougge (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2395 av Ida Drougge (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard M Järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Trafikverket att inleda planering av en ny järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2162 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2162 av Lars-Arne Staxäng M Ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bygga dubbelspår på järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2162 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2162 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2495 av Cecilia Widegren M Framtidens infrastruktur i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg för steg fortsätta att aktivt snabba på genomförandet av alliansregeringens, kommunernas och regionernas gemensamma överenskommelse


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2458 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2458 av Mattias Karlsson i Luleå M Förlängd tid för tömning av förarkort och digitala skrivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att förlänga tiden för tömning av förarkort och digitala skrivare och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:TU6

Motion 2019/20:2458 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2458 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2365 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2365 av Erik Ottoson M Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att märka viltkameror med endast Naturvårdsverkets jägar-id för att anse kravet inom upplysningsplikten tillgodosett och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU27 2019/20:MJU6

Motion 2019/20:2365 av Erik Ottoson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2365 av Erik Ottoson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3057 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3057 av Richard Jomshof m.fl. SD Skärpta straff för djurplågeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gradindela brottet djurplågeri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffskalor


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3057 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3057 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:3

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3 DATUM 2019-10-03 TID 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2019/20:1 och 2. 2 Riksrevisionens rapport Klimatklivet stöd till lokala klimatinvesteringar MJU4 Utskottet fortsatte

2019-10-03

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:3 (docx, 33 kB)