Dokument & lagar (29 träffar)

Betänkande 2002/03:UMJU1

Riksdagen lade regeringens skrivelse om FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling till handlingarna. Världstoppmötet hölls i Johannesburg den 26 augusti-4 september 2002.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 32
Beredning: 2000-04-01 Justering: 2003-04-29 Debatt: 2003-05-15 Beslut: 2003-05-21

Betänkande 2002/03:UMJU1 (doc, 645 kB)

Motion 2002/03:MJ9 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ9 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om import av ekologiska produkter från u-länder. Riksdagen


Utskottsberedning: 2002/03:UMJU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2002/03:MJ8 av Sverker Thorén m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ8 av Sverker Thorén m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 12 3 Inledning 12 4 Vår tids viktigaste utmaningar 12 5 När hållbarhet blir mer än ord resultat från världstoppmötet


Utskottsberedning: 2002/03:UMJU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2002/03:MJ7 av Jan Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ7 av Jan Andersson m.fl. c med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling 1 Sammanfattning Politiken och politiker har ett stort ansvar att ta beslut om och föra den uthålliga utvecklingen framåt. Samtidigt är det extremt viktigt att vi i detta


Utskottsberedning: 2002/03:UMJU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2002/03:MJ10 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ10 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om NGO:er och näringslivets ställning i det internationella


Utskottsberedning: 2002/03:UMJU1
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2002/03:MJ11 av Gunnar Goude och Lotta N Hedström (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ11 av Gunnar Goude och Lotta N Hedström mp med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om globalisering och en internationell miljödomstol.


Utskottsberedning: 2002/03:UMJU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2002/03:U239 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:U239 av Holger Gustafsson m.fl. kd Internationellt miljösamarbete Sammanfattning FN-toppmötet i Johannesburg blev ett steg framåt för det internationella miljösamarbetet. Men tyvärr saknades i många fall konkreta målsättningar, tidsplaner och handlingsprogram. Nu vidtar ett viktigt arbete


Utskottsberedning: 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2003/04:UU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2002/03:MJ418 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ418 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v Klimat 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att åtgärder skall vidtas för att förmå USA att åter delta i Kyotoprocessen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: 2002/03:MJU13 2002/03:NU11 2002/03:UMJU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. c Politik för en miljödriven utveckling 1 Sammanfattning Klimatfrågan är och förblir en av de mest centrala och övergripande miljöfrågorna i Centerpartiets miljöpolitik. Klimatet berör många andra områden, t.ex. energi och transporter. Därför är det viktigt


Utskottsberedning: 2002/03:BoU4 2002/03:MJU1 2002/03:MJU11 2002/03:MJU13 2002/03:MJU14 2002/03:MJU15 2002/03:MJU2 2002/03:MJU6 2002/03:NU11 2002/03:NU5 2002/03:NU7 2002/03:NU8 2002/03:SkU11 2002/03:SkU8 2002/03:UMJU1 2003/04:LU18 2003/04:MJU13 2003/04:MJU2 2003/04:MJU4 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU12 2003/04:UU3 2004/05:FiU9 2004/05:MJU3
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:MJ432 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ432 av Alf Svensson m.fl. kd Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Klimatförändringar 5 4.1 Utsläpp av koldioxid 6 4.2 Skattebefrielse för förnybara drivmedel 7 4.3 Energi och


Utskottsberedning: 2002/03:BoU5 2002/03:FiU1 2002/03:FöU4 2002/03:MJU1 2002/03:MJU11 2002/03:MJU14 2002/03:MJU15 2002/03:MJU6 2002/03:NU5 2002/03:SkU10 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2003/04:MJU10 2003/04:MJU13 2003/04:MJU16 2003/04:MJU3 2003/04:MJU4 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal europapolitik 1 Sammanfattning För svenska liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd. Många av de problem och utmaningar som det svenska samhället idag möter är till


Utskottsberedning: 2002/03:FiU8 2002/03:JuU5 2002/03:KU19 2002/03:KUU1 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU4 2002/03:SoU5 2002/03:SoU6 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:KUU1 2003/04:MJU10 2003/04:UU17 2004/05:MJU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:U263 av Lotta N Hedström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U263 av Lotta N Hedström m.fl. mp WTO och global rättvisa 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 12 2 Förslag till riksdagsbeslut 13 3 Inledning 15 4 WTO och det globala civila samhället 15 4.1 Nya politiska och etiska mål för WTO 16 4.2 WTO öppenhet, demokrati och makt 16


Utskottsberedning: 2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2003/04:FiU16 2003/04:LU18 2003/04:UU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2002/03:U284 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:U284 av Alf Svensson m.fl. kd Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Sammanfattning Det är främst genom ekonomisk tillväxt som fattigdomen kan minskas. Därför måste de rika länderna ta bort sina handelshinder och låta utvecklingsländerna delta i globaliseringen utifrån sina egna förutsättningar.


Utskottsberedning: 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2002/03:UU8 2003/04:UU12 2003/04:UU3 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2002/03:U288 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U288 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp Världsbanken och energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktningen på Sveriges agerande beträffande energiutlåningen i Världsbanken och andra internationella finansieringsinstitutioner.


Utskottsberedning: 2002/03:UMJU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2002/03:U290 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:U290 av Rosita Runegrund m.fl. kd Afrika Sammanfattning Under 1990-talet har flera positiva framsteg gjorts i många av södra Afrikas länder. En demokratiseringsvåg, om än lite skakig, har svept över kontinenten. Demokratiska val har hållits i många länder och det civila samhället har vuxit


Utskottsberedning: 2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU4 2003/04:UU3 2003/04:UU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2002/03:U294 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:U294 av Lars Leijonborg m.fl. fp Global solidaritet 1 Sammanfattning Folkpartiet liberalerna föreslår i denna motion stora och kraftfulla satsningar för Sveriges arbete med att bekämpa fattigdom och förtryck runt om i världen. Vi återkommer våren 2003, i samband med propositionen med anledning


Utskottsberedning: 2002/03:NU5 2002/03:SkU7 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2003/04:FiU16 2003/04:UU3
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2002/03:U293 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:U293 av Gudrun Schyman m.fl. v Världstoppmötet om hållbar utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en global kemikaliepolitik. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skuldavskrivning.


Utskottsberedning: 2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2002/03:U298 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U298 av Agne Hansson m.fl. c Internationell handel 1 Sammanfattning Centerpartiets politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och för vår gemensamma värld. För att nå


Utskottsberedning: 2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:LU18 2003/04:UU3
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. mp EU:s framtidsfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 43 2 Förslag till riksdagsbeslut 44 3 Inledning 46 4 Fördragsförändringar och folkomröstningar 46 5 Fördragsfäst utträdesmöjlighet 46 6 EU-kommissionen, initiativrätten och uppföljningen 47


Utskottsberedning: -2002/03:FiU1 2002/03:KUU1 2002/03:NU3 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:MJU10 2003/04:MJU14 2003/04:MJU8 2003/04:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i världen 1 Sammanfattning Globaliseringen står på två ben: demokrati och marknadsekonomi. Globaliseringen skapar nya förutsättningar för en uthållig tillväxt. Alltfler länder väljer därför att delta i globaliseringen och därmed kommer dess fördelar alltfler


Utskottsberedning: 2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2002/03:UU8 2002/03:UU9 2003/04:FiU16 2003/04:UU10 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Paginering