Dokument & lagar (380 träffar)

Proposition 1917:298

Kungl. Maj:tu Nåd. Proposition Nr 298. t Nr 298. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående nya lokaler för historiska museet vid universitetet i Lund given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl.

1917-04-23

Proposition 1917:298 (pdf, 935 kB)

Proposition 1917:297

Kungl. Maj:tx Nåd. Proposition Nr 297. 1 Nr 297. Iiungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående krigstidshjälp under år 1917 åt pensionerade lärare och lärarinnor vid folkskolor och småskolor m. fl.given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden

1917-04-23

Proposition 1917:297 (pdf, 762 kB)

Proposition 1917:288

Kungl. Majds Nåd. Projmition Nr 288. Nr 288. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension åt stallbetjänten vid Flyinge hingstdepå JK. JMJånsson Lundberg given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl.

1917-04-23

Proposition 1917:288 (pdf, 243 kB)

Proposition 1917:287

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 287. 1 Nr 287. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pensioner åt kördrängen A. Jönsson och trädgårdsarbetaren G. V. Hartman given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill

1917-04-23

Proposition 1917:287 (pdf, 304 kB)

Proposition 1917:283

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 283. 1 Nr 283. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av medel för beredande av lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för

1917-04-23

Proposition 1917:283 (pdf, 1131 kB)

Proposition 1917:282

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 282. 1 Nr 282. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av medel till åtgärder i prisreglerande syfte given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1917-04-23

Proposition 1917:282 (pdf, 911 kB)

Proposition 1917:281

Kungl. Maj:ta Nåd. Proposition Nr 281. 1 Nr 281. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension åt förre kronojågaren A. J. Johansson given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. JVIaj:t härmed föreslå

1917-04-23

Proposition 1917:281 (pdf, 549 kB)

Proposition 1917:280

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 280. 13 Nr 280- Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till täckande av brist i 1917 års stat för den med drottning Sofias stiftelse förenade vårdanstalten för blinda dövstumma och blinda sinnesslöa m. fl.given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande

1917-04-23

Proposition 1917:280 (pdf, 663 kB)

Proposition 1917:279

Kungl. Majds Nåd. Proposition Nr 279. 1 Nr 279. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående disposition av Skytteanska skolbostället Tärnafors nr 1 given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1917-04-23

Proposition 1917:279 (pdf, 799 kB)

Proposition 1917:276

Katigt. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 276. 1 Nr 276. Kung1. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete åt lärlingen vid Alnarps lantbruksskola F. W. Hult given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1917-04-23

Proposition 1917:276 (pdf, 249 kB)

Proposition 1917:274

Kungl. Maj:tfi Nåd. Proposition Nr 274. 1 Nr 274. Kungl. Majits nådiga proposition till riksdagen angående driftkostnader under år 1918 för statens skog sdomäner m. m.given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1917-04-23

Proposition 1917:274 (pdf, 5424 kB)

Proposition 1917:273

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 273. 1 Nr 273. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till den lägre skog sundervisning en och, skogshushållning i allmänhet m. m.given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för

1917-04-23

Proposition 1917:273 (pdf, 906 kB)

Proposition 1917:272

Kungl. Maj:t Nåd. Proposition Nr 272. 1 Nr 272. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för tillsyn å vissa enskilda skogar given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1917-04-23

Proposition 1917:272 (pdf, 227 kB)

Proposition 1917:270

Kungl. Maj.is Nåd. Proposition Nr 270. 1 Nr 270. Kungl. Majits nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt smäskolläraren Johan Severin Peterssons änka Thilda Petersson given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna

1917-04-23

Proposition 1917:270 (pdf, 1624 kB)

Proposition 1917:269

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 269. 1 Nr 269. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till täckande av brist i åkerbrukskolonien Halls räkenskaper för år 1916 given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för

1917-04-23

Proposition 1917:269 (pdf, 834 kB)

Proposition 1917:250

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 250. I Nr 250. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension åt över eldar en vid nationalmuseum A. P. Andersson Spångberg given Stockholms slott den 23 april 1911. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill

1917-04-23

Proposition 1917:250 (pdf, 295 kB)

Proposition 1917:321

Kungl. May.ts Nåd. Proposition Nr 821. I Nr 321. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt fodermarsken H. F. E. Ingvarssons änka och minderåriga barn given Stockholms slott den 21 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag

1917-04-21

Proposition 1917:321 (pdf, 272 kB)

Proposition 1917:320

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 320. 5 Nr 320. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension åt kokerskan vid Karlskrona grenadjärregemente änkan Sofia Petersson, född Israelsson given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1917-04-21

Proposition 1917:320 (pdf, 252 kB)

Proposition 1917:317

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 317. 1 Nr 317. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt avlidne maskinisten vid garnisonens i Boden vattenledningsverk B. E. T. Svenssons minderåriga barn given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1917-04-21

Proposition 1917:317 (pdf, 299 kB)

Proposition 1917:291

KungJ. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 291. 1 Nr 291. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående livräntor till avlidne bergsprängaren Johan Emil Handens änka och dotter given Stockholms slott den 21 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill

1917-04-21

Proposition 1917:291 (pdf, 306 kB)