Dokument & lagar (683 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2019:01 kommittén, se dir. 2019:32

Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken Ju 2019:01 Beteckning Ju 2019:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-09-25 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-14 Direktiv för kommittén, se dir. 2019:32 Lokal Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast

2019-06-14

Kommittéberättelse Fi 2019:04 utredningen, se dir. 2019:31

Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet Fi 2019:04 Beteckning Fi 2019:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-09-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:31 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2019-06-13

Kommittéberättelse Fi 2019:03 utredningen, se dir. 2019:26

Rut-utredningen Fi 2019:03 Beteckning Fi 2019:03 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-10-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-05 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:26 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 januari 2020. Sammansättning

2019-06-05

Kommittéberättelse A 2019:02 utredningen, se dir. 2019:24

Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet A 2019:02 Beteckning A 2019:02 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2019-09-25 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-05-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:24 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2019-05-29

Kommittéberättelse Fi 2019:02 utredningen, se dir. 2019:22

Utredningen om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag Fi 2019:02 Beteckning Fi 2019:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-05-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-05-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:22 Lokal Utredningen beräknas

2019-05-16

Kommittéberättelse Ju 2019:B uppdraget se, PM Ju2019/01787/LP

Utreda vissa frågor i säkerhetsskyddsregleringen Ju 2019:B Beteckning Ju 2019:B Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-07-05 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-05-09 Direktiv för uppdraget se, PM Ju2019/01787/LP Lokal Uppdraget i den del som avser säkerhetsprövning

2019-05-09

Kommittéberättelse I 2019:01 utredningen, se dir. 2019:20

Utredningen om bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information I 2019:01 Beteckning I 2019:01 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2019-09-19 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-05-02 Direktiv för

2019-05-02

Kommittéberättelse UD 2019:A uppdraget, se dnr. UD2019/07470/HI

Utreda hur direktivet om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken kan genomföras i svensk rätt samt att följa upp genomförarandet av yrkeskvalifikationsdirektivet UD 2019:A Beteckning UD 2019:A Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2019-05-20 Status Bokstavskommitté B Tillkallade

2019-04-30

Kommittéberättelse A 2019:01 utredningen, se dir. 2019:17

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt A 2019:01 Beteckning A 2019:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2019-08-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-04-25 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:17 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2019-04-25

Kommittéberättelse Fi 2019:01 utredningen, se dir. 2019:15

Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor Fi 2019:01 Beteckning Fi 2019:01 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-08-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-04-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:15 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2019-04-18

Kommittéberättelse S 2019:A uppdraget, se dnr. S2019/01624/FST

Uppdrag om socialnämndens skyldighet att utreda och fastställa faderskap för barn i vissa situationer S 2019:A Beteckning S 2019:A Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-06-11 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-04-03 Direktiv för uppdraget, se dnr. S2019/01624/FST

2019-04-03

Kommittéberättelse Ju 2019:A uppdraget, se PM Ju2019/00090/LP

Uppdrag angående direktivet om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter Ju 2019:A Beteckning Ju 2019:A Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-21 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-01-14 Direktiv för uppdraget,

2019-01-14

Kommittéberättelse U 2019:A

Lämna förslag på åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna U 2019:A Beteckning U 2019:A Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-05-28 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning

2019-01-01

Riksdagens protokoll 1917:84

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1917. Andra kammaren. Nr 84. Torsdagen den 1 november. Kl. 3 e. m. 1. Upplästes två Ull kammareinkomna, så lydande skrivelser: Till riksdagens andra kammare. Som jag av Kungl. Maj:t blivit utnämnd till statsminister, auihåller jag härmed att få avsäga mig uppdraget såsom ledamot av talmanskonferensen.

1917-11-01

Riksdagens protokoll 1917:84 (pdf, 301 kB)

Riksdagens protokoll 1917:76

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1917. Andra kammaren. Nr 76. Torsdagen den 7 juni. Kl. 7 o. m. Fortsattes det på middagen började sammanträdet. 1. Föredrogos var för sig: bevillningsutskottets betänkande, nr 61, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 19 49 2 mom. och 57 i

1917-11-01

Riksdagens protokoll 1917:76 (pdf, 3171 kB)

Proposition 1917:377

Kungl. Maj:tx nåd. skrivelse Nr 377. 1 Nr 377. Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen om förordnande av en statsrådsledamot att utöva den befattning med riksdagsår enden, som enligt 46 i riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet given Stockholms slott den 26 oktober 1917. Kungl. Maj:t vill härmed

1917-10-26

Proposition 1917:377 (pdf, 192 kB)

Riksdagens protokoll 1917:62

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1917. Första kammaren. Nr 62. Torsdagen den 1 november. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr talmannen yttrade:Mina herrar Innan jag övergår till det ärende, som vi i dag hava att handlägga, ber jag att få erinra kammaren därom, att sedan vi sist råkades, har döden gjort en lucka i våra led. Ernst

1917-10-23

Riksdagens protokoll 1917:62 (pdf, 227 kB)

Proposition 1917:376

Kungl. Maj:ta nåd. proposition nr 370. 1 Nr 376. Kungl. Maj:ts nadiga proposition till riksdagen angående beredande av kredit för bedrivande av statens verksamhet i fråga om meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara given Stockholms slott den 8 juni 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1917-06-08

Proposition 1917:376 (pdf, 263 kB)

Proposition 1917:375

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 375. 5 Nr 375. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande a.v vissa kostnader för sjöförsvaret, som avses i 63 regeringsformen, m. rn.given Stockholms slott den 1 juni 1917. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden

1917-06-01

Proposition 1917:375 (pdf, 237 kB)

Proposition 1917:374

KängMaj:ts nåd. proposition nr 374. 1 Nr 374. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande av vissa kostnader för lånt/ör svar et, som avses i 63 regeringsformen, m. m.given Stockholms slott den 1 juni 1917. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1917-06-01

Proposition 1917:374 (pdf, 270 kB)