Dokument & lagar (888 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:204 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02706/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:204 av Mikael Larsson C Lokal infrastrukturplanering Mikael Larsson har ställt en fråga till mig som handlar om hur Trafikverket lyssnar till lokala intressenter vid planeringen av infrastrukturåtgärder. Regeringen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:204 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:203 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03439/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:203 av Roger Haddad L Mer tid för historieämnet i skolan Roger Haddad har frågat mig när regeringen kommer att initiera en översyn eller en större revidering av timplanen i syfte att långsiktigt lösa problemet med exempelvis

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:203 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:202 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02821/BI Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:202 av Eric Palmqvist SD Dricksvatten i hela landet Eric Palmqvist har frågat mig om hur jag och regeringen ser på grundvattnets roll för dricksvattenförsörjningen, och hur vi avser att agera för att säkerställa tillgången till

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Eric Palmqvist (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:202 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:199 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02700/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:199 av Mattias Karlsson i Luleå M Tryggheten vid obevakade järnvägsövergångar Mattias Karlsson i Luleå har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa tryggheten vid obevakade järnvägsövergångar.

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Mattias Karlsson i Luleå (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:199 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:195 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/20:195 av Mattias Bäckström Johansson SD Effektbrist Mattias Bäckström Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att avvärja den tilltagande effektbristen i elsystemet. Låt mig börja med att säga att jag håller med frågeställaren om att detta är en viktig fråga för

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:195 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:194 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:194 av Dennis Dioukarev SD Behovet av en Kinastrategi Dennis Dioukarev har frågat mig om jag som utrikesminister och regeringen avser att ta fram en fullt utvecklad Kinastrategi med hänsyn tagen till säkerhetspolitiska överväganden, mänskliga

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:194 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:193 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02811/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:193 av Dennis Dioukarev SD Direktiv till Swedavia Dennis Dioukarev har frågat mig om jag har övervägt att ålägga statens förvaltningsbolag Swedavia som driver och utvecklar flygplatser att installera vattenpåfyllningsfontäner

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:193 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:192 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:192 Eget utträde av Dennis Dioukarev SD Dennis Dioukarev har frågat mig om jag och regeringen avser att eliminera avgiften för att anmäla egen avgång ur aktiebolagsstyrelse eller från en företrädande roll för ett handels- eller kommanditbolag, eller om vi anser att denna struktur skapar goda incitament

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:192 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:191 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02687/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:191 av Arman Teimouri L Tillåtelse för kommuner och regioner att upphandla flygtrafik Arman Teimouri har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen vill underlätta för regioner och kommuner att upphandla och finansiera

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:191 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:186 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03477 S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:186 av Dennis Dioukarev SD Underfinansieringen av välfärden Dennis Dioukarev har frågat mig varför jag och regeringen prioriterar att avskaffa värnskatten. Att värnskatten ska avskaffas följer av januariavtalet, en sakpolitisk

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:186 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:185 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2019/03476/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:185 av Dennis Dioukarev SD Myndighetskluster Dennis Dioukarev har frågat om jag och regeringen har för avsikt att arbeta för en ökad samlokalisering av relevanta svenska myndigheter, eller om landets sjukskrivna och pensionärer

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:185 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:184 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:184 av Magdalena Schröder M Förhör av barn utan vårdnadshavares tillstånd Magdalena Schröder har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att se över lagstiftningen i syfte att möjliggöra för polisen att förhöra syskon till brottsutsatta barn utan att en brottsmisstänkt vårdnadshavare ska kunna

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:184 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:183 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03384/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:183 av Margareta Cederfelt M Stärkt lagstiftning mot hedersrelaterade brott Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att skyndsamt agera för en skärpt lagstiftning mot hedersrelaterade brott. Hedersrelaterat

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:183 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:181 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:176 Regeringens stöd till Syriens nationella armé samt 2019/20:181 Rymning av IS-terrorister i Syrien av Markus Wiechel SD Markus Wiechel har frågat mig om regeringen avser att ändra sitt ställningstagande gentemot den så kallade syriska interimsregeringen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:181 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:178 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2019/20:178 av Magnus Persson SD Problemen på Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap Magnus Persson har frågat mig hur jag tänker komma till rätta med de arbetsmiljöproblem som nu uppdagats i de berörda myndigheterna, och vilka åtgärder regeringen kommer att vidta. Den svenska förvaltningsmodellen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:178 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:177 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:177 av Markus Wiechel SD Granskning av Sveriges Syrienbistånd Markus Wiechel har frågat mig om regeringen avser att granska Sveriges stöd till den syriska oppositionen och vilka följder detta stöd har medfört för människorna i Syrien, för

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:177 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:176 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:176 Regeringens stöd till Syriens nationella armé samt 2019/20:181 Rymning av IS-terrorister i Syrien av Markus Wiechel SD Markus Wiechel har frågat mig om regeringen avser att ändra sitt ställningstagande gentemot den så kallade syriska interimsregeringen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:176 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:175 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/033 45 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:175 av Mikael Damsgaard M Häktesplatser i Västerås Mikael Damsgaard har frågat mig hur många arbetstimmar poliser i Västmanland har använt för transporter till och från häkten på andra orter sedan häktet

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Mikael Damsgaard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:175 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:174 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/03466/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:174 av Lars Mejern Larsson S Finansiell infrastruktur i hela landet Lars Mejern Larsson har frågat mig hur jag säkerställer att den finansiella infrastrukturen upprätthålls i hela

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:174 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:173 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:173 av Per-Arne Håkansson S Nordiskt samarbete Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka möjligheter jag ser att stärka och utveckla det nordiska samarbetet genom att undanröja hinder och bejaka forskning, utbildning och gränsöverskridande handel.

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:173 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 87 kB)