Dokument & lagar (772 träffar)

Riksdagsskrivelse 1917:336

1Riksdagens skrivelse Nr 336. 1 Nr 336. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren deu 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående disponerande av 1916 års avkastning av statens hästavelsfond. Jordbruksutskottets utlåtande nr 98.Till Konungen.

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:336 (pdf, 234 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:335

14 Riksdagens skrivelse Nr 335. Kr 335. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Biksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående ändringar i villkoren för lån från lånefonden för inköp av ädla avelsston m. m. Jordbruksutskottets utlåtande

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:335 (pdf, 240 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:334

Riksdagens skrivelse Nr 334. 13 Nr 334. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändrad användning av ett till anordnande av jägmästare ostäder av riksdagen anvisat belopp. Jordbruksutskottets

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:334 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:333

Riksdagens skrivelse Hr 333. 11 Nr 333. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående uppförande vid Alnarps egendom av en institutionsky ggnad för professor N. 11. NilssonEhles ärftlighetsforskning

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:333 (pdf, 162 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:332

Riksdagens skrivelse Nr 332. 9 Nr 332. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående garanti för inköp av bränntorv för statens räkning. Jordbruksutskottets utlåtande nr 56.Till Konungen. I

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:332 (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:331

Riksdagens skrivelse Nr 331. 7 Nr 331. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:331 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:330

Riksdagens skrivelse Nr 330. 5 Nr 330. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning av vissa delar av kronoegendomen Hunnebo nr 1 i Göteborgs och Bohus län. Jordbruksutskottets

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:330 (pdf, 202 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:329

Riksdagens skrivelse Nr 329. 1 Nr 329. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 18, 33 och 59 i stadgan om skjutsväsendet den 22 juni 1911. Jordbruksutskottets

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:329 (pdf, 291 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:328

Riksdagens skrivelse Nr 1128. Nr 328. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. jRiksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående upplåtande av lägenheter m. m. från Kungsörs kungsladugård i Västmanlands län ävensom två i ämnet väckta

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:328 (pdf, 319 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:327

Riksdagens skrivelse Nr 327. 1 Nr 327. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upplåtande till aktiebolaget Porjussmältverk av rätt att inom utmålet Valerius å Luossavaara malmfält bryta

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:327 (pdf, 285 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:326

6 Riksdagens skrivelse Nr 326. Nr 326. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning av den inom staden Marstrands hamnområde belägna Hedvig sholmen eller Kvarnholmen m. m. Jordbruksutskottets

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:326 (pdf, 215 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:324

Riksdagens skrivelse Nr 324. 1 Nr 324. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen om beredande åt prästerskapets änke- och pupillkassa av rätt till ytterligare ett års behållen inkomst av vissa befattningar. Bankoutskottets utlåtande nr

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:324 (pdf, 243 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:323

Riksdagens skrivelse Nr 323. o Nr 323. Godkänd av riksdagens första kammare den 12 juni 1917. Godkänd av riksdagens andra kammare den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av väckta förslag om bemyndigande för Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa att upplägga ett premieobligationslån. Bankoutskottets

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:323 (pdf, 241 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:321

Riksdagens skrivelse AV Säl. 7 Hr 321. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Rungl. Maj:ts proposition angående tilläggspension i visst fall till förste innehavaren av presidentbefattningen i för säkring srådet. Bankoutskottets

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:321 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:320

Riksdagens skrivelse Nr 320. Nr 320. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa ändringar i avlöning sreglementet för tjänstemän vid statens järnvägar m. m.i vad densamma avser ändring

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:320 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:10

Riksdagens skrivelse Nr 10. I Nr 10. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående regleringen av utgifterna under riksstatens tionde huvudtitel, innefattande anslagen till pensions- och indragningsstaterna. Bankoutskottets utlåtanden

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:10 (pdf, 3604 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:3

Riksdagens skrivelse Nr 3. 1 Nr 3. Godkänd i första kammaren den 12 juni 1917. Godkänd i andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens tredje huvudtitel, innefattande anslagen till utrikesdepartementet. Statsutskottets utlåtanden nr 3 och 89,

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:3 (pdf, 787 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:1

Riksdagens skrivelse Nr 1. 1 Nr 1. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1917. Godkiind av andra kammaren den 12 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens första huvudtitel, innefattande anslagen till kungl. hov- och slottsstaterna. Statsutskottets utlåtande nr

1917-06-12

Riksdagsskrivelse 1917:1 (pdf, 205 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:316

Riksdagens skrivelse Nr 310. 23 Nr 316. Godkänd av första kammaren den 11 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 11 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående beredande av lokal för den föreslagna byggnadsstyrelsen rn. m. Första särskilda utskottets

1917-06-11

Riksdagsskrivelse 1917:316 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:287

8 Riksdagens skrivelse Nr 287. Nr 287. Godkänd av första kammaren den 11 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 11 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen angående innehavares av pastoratsadjunktur bibehållande vid befattningen, då den ändras till komministerstjänst. Första kammarens l:a tillfälliga utskotts

1917-06-11

Riksdagsskrivelse 1917:287 (pdf, 110 kB)