Dokument & lagar (772 träffar)

Riksdagsskrivelse 1917:286

Riksdagens skrivelse Nr 286. 7 Nr 286. Godkänd av första kammaren den 11 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 11 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen angående utredning om indragning till statsverket av allmänna åklagare och beslagare tillkommande andelar i böter och beslagtagen egendom m. 77i. Första kammarens

1917-06-11

Riksdagsskrivelse 1917:286 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:285

6 Riksdagens skrivelse Nr 285. Nr 285. Godkänd av första kammaren den 11 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 11 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående ändring i 65 utsökning slag en. Lagutskottets utlåtande nr 63.Till Konungen. I anledning

1917-06-11

Riksdagsskrivelse 1917:285 (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:284

4 Riksdagens skrivelse Nr 284. Kr 284. Godkänd, av första kammaren den 11 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 11 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ls proposition med förslag till lag med viss föreskrift angående handel med varor, för vilka bestämts högsta pris. Lagutskottets

1917-06-11

Riksdagsskrivelse 1917:284 (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:283

3 Riksdagens skrivelse Nr 283. I anledning härav har riksdagen beslutat, att Eders Kungl. Maj:ts proposition nr 22, såvitt angår det däri framlagda förslaget till lag om ändring i vissa delar av lagen den 31 augusti 1907 angående stadsplan och tomtindelning, icke föranleder vidare riksdagens åtgärd. Stockholm den 11

1917-06-11

Riksdagsskrivelse 1917:283 (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:282

2 Riksdagens skrivelse Nr 282. Nr 282. Godkänd av första kammaren den 11 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 11 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen beträffande viss del av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om expropriation m. m. Lagutskottets utlåtande nr 57.Till Konungen. Genom en den 27 oktober

1917-06-11

Riksdagsskrivelse 1917:282 (pdf, 189 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:281

Riksdagens skrivelse Nr 281. 1 Nr 281. Godkänd, av första kammaren den 11 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 11 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fullständig ande av straffregistret. Lagutskottets utlåtande nr 56.Till Konungen. I en till

1917-06-11

Riksdagsskrivelse 1917:281 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:269

Riksdagens skrivelse Nr 269. 1 Nr 269. Godknd av första kammaren den 11 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 11 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående omorganisation av och lönereglering för överintendentsämbetet samt angående länsarkitekter m. m. ävensom

1917-06-11

Riksdagsskrivelse 1917:269 (pdf, 1883 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:239

Riksdagens skrivelse Nr 239. 1 Nr 239. Godkänd av första kammaren den 11 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 11 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om barn utom äktenskap m. m.dels ock i ämnet väckta motioner. Lagutskottets utlåtanden Nr

1917-06-11

Riksdagsskrivelse 1917:239 (pdf, 2061 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:315

18 Riksdagens skrivelse Nr 315 Nr 315. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1917 Godkänd av andra kammaren den 9 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4, 34, 35, 44, 45, 50, 52, 55, 63, 64, 70 och 80 i lagen den 23 oktober

1917-06-09

Riksdagsskrivelse 1917:315 (pdf, 334 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:314

6 Riksdagens skrivelse Nr 314. Nr 314. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 9 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om överflyttande ä landsfiskal av kronofogde åliggande bestyr m. m. Andra särskilda utskottets

1917-06-09

Riksdagsskrivelse 1917:314 (pdf, 681 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:313

Riksdagens skrivelse Nr 313. i Nr 313. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 9 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj ds proposition med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 7 i förordningen den 2 juni 1911 angående grunderna och sättet

1917-06-09

Riksdagsskrivelse 1917:313 (pdf, 363 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:308

Riksdagens skrivelse Nr 308, i Nr 308. Godkänd av första kammaren den 9 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 9 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av väckt motion angående sammanförande av kommunala val till färre valkampanjer. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 24.Till Konungen. Vid innevarande

1917-06-09

Riksdagsskrivelse 1917:308 (pdf, 231 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:307

Riksdagens skrivelse Nr 307. 23 Nr 307. Godkänd av första kammaren den 9 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 9 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj.is proposition nr 285 med förslag till ändrad lydelse av 2 4:o tryckfrihetsförordningen. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 26.Till

1917-06-09

Riksdagsskrivelse 1917:307 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:306

Riksdagens skrivelse Nr 306. 1 Nr 306. Godkänd av första kammaren den 9 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 9 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen angående utredning i fråga om utveckling och uppehållande av en på inhemska råämnen och naturtillgångar grundad, för landets behov tillräcklig tillverkning

1917-06-09

Riksdagsskrivelse 1917:306 (pdf, 1299 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:305

Riksdagens skrivelse Nr 305. 1 Nr 305. Godkänd av första kammaren den 9 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 9 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner i fråga om åtgärder för främjande av trädgårdsodlingen. Jordbruksutskottets utlåtande nr 32.Till Konungen. Riksdagen har till behandling

1917-06-09

Riksdagsskrivelse 1917:305 (pdf, 507 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:304

Riksdagens skrivelse Nr 304. 3 Nr 304. GodkUnd av första kammaren den 9 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 9 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående försäljning av den till landshövdingebostället i Älvsborgs län hörande delen av tomten nr 414 i kvarteret

1917-06-09

Riksdagsskrivelse 1917:304 (pdf, 168 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:303

Riksdagens skrivelse Nr 303. 1 Nr 303. Godkänd av första kammaren den 9 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 9 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ytterligare rörelsekapital vid statens verksamhet för anskaffande och tillhandahållande av livsförnödenheter

1917-06-09

Riksdagsskrivelse 1917:303 (pdf, 187 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:302

Riksdagens skrivelse Nr 60ti. 1 Nr 302. Godkänt av riksdagens första kammare den 9 juni 1917. Godkänt av riksdagens andra kammare den 9 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om vidtagande av åtgärder för en allmän elektrifiering av landsbygden

1917-06-09

Riksdagsskrivelse 1917:302 (pdf, 845 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:301

6 Riksdagens skrivelse Nr 301. Nr 301. Godkänd av första kammaren den 9 juni 1917. Godhänd av andra kammaren den 9 juni 1817. Riksdagen skrivelse till Konungen i anledningen av Kungl. Majds proposition angående viss ändring i villkoren för överlåtande till staden Falkenberg av Falkenbergs tullbro. Jordbruksutskottets

1917-06-09

Riksdagsskrivelse 1917:301 (pdf, 139 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:300

Riksdagens skrivelse Nr 300. 5 Nr 300. Godkänd, av första kammaren den 9 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 9 juni 1917, Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående disposition av Skytteanska skolbostället Tärnafors nr i. Jordbruksutskottets utlåtande nr 77.Till

1917-06-09

Riksdagsskrivelse 1917:300 (pdf, 116 kB)