Dokument & lagar (170 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:1

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM Onsdagen den 17 september 2008 TID 9.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Beslut fattades att välja Berit Högman till vice ordförande i utskottet. 2 Kanslimeddelanden Johan Lantto och Katharina Tollin presenterades som nya medarbetare på kansliet

2008-09-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM Torsdagen den 14 juni 2007 TID 09.0009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth och informationsansvariga Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet. 1 Kanslimeddelanden Informerades om den preliminära arbetsplanen för oktober.

2007-06-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM Tisdagen den 22 maj 2007 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påminnelse gjordes om informationsmötet med regeringens Globaliseringsråd tisdagen den 29 maj. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Justering av

2007-05-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:27

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM Tisdagen den 24 april 2007 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om Europarådets svenska delegation i Europarådets kampanj mot mäns våld mot kvinnor. Ledamoten Carina Hägg sansvarar för att informera om och samordna kampanjen och

2007-04-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:26

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM Torsdagen den 19 april 2007 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades med anledning av förslag i proposition 2006/07:89 av ordföranden Karin Enberg, arbetsutskottsledamoten Jaan Kolk och arbetsutskottsledamoten Pia Stråle, KLYS Konstnärliga och Litterära

2007-04-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:25

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM Torsdagen den 12 april 2007 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Riksrevisorn Eva Lindström, revisionschefen Charlotta Gustafsson, revisionsdirektörerna Jan Vikström, Mats Johansson och Allan Read 1 Kanslimeddelanden Det bestämdes att

2007-04-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:24

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM Tisdagen den 10 april 2007 TID 11.0012.05 med efterföljande arbetslunch NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av ledamoten i Europaparlamentet Jan Andersson, ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom

2007-04-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:23

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM Tisdagen den 27 mars 2007 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Katri Linna och verksjuristen Anna Theodora Gunnarsdóttir. 1 Kanslimeddelanden Påmindes om kvällens studiebesök på TCO kl. 18.30. En

2007-03-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:22

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM Tisdagen den 20 mars 2007 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1  Kanslimeddelanden Påmindes om anmälningar till studiebesöket på TCO. Informerades om: inbjudan från utbildningsutskottet till en öppen utfrågning om svenska för invandrare, torsdagen den 26 april

2007-03-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:21

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM Tisdagen den 13 mars 2007 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-information om svar på konsultation och grönbok om arbetsrätten lämnades av statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, kansliråden Anna Nitzelius, departementssekreterarna Gustaf Lindgren och John Pettersson

2007-03-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:20

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM Torsdagen den 1 mars 2007 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information lämnades av JämO Claes Borgström och tillförordnade JämO Pia Engstöm Lindgren. 2. Information lämnades av generaldirektören Anne-Marie Qvarfort, Svenska ESF-rådet. 1 Kanslimeddelanden

2007-03-01

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:19

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM Tisdagen den 27 februari 2007 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1  Kanslimeddelanden Påmindes om sammanträdet torsdagen den 1 mars kl. 10.00. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Utlåtande om grönbok En modern arbetsrätt för

2007-02-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:18

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM Torsdagen den 22 februari 2007 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av ordföranden Eva Arvidsson och vice ordföranden Margareta Andersson, NTG Socialt företagande, och projektledaren Eva Johansson, NUTEK. 1 Kanslimeddelanden Informerades om

2007-02-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:17

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM Torsdagen den 15 februari 2007 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Beslutades att Johan Rydberg och Pascal Restel från UD:s diplomatprogram fick närvara vid dagens sammanträde. Beslutades att 1-7 på dagordningen skulle tas upp före EU-informationen från Regeringskansliet

2007-02-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:16

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM Tisdagen den 13 februari 2007 TID 11.0011.30 ajournering 11.10-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Meddelades att Annika Qarlsson inleder debatten för ärende 2006/07:AU7 Arbetsmiljöfrågor och att Hans Backman inleder debatten för ärende 2006/07:AU9

2007-02-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:15

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM Torsdagen den 1 februari 2007 TID 09.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information lämnades av tillförordnade generaldirektören Lena Bernström och biträdande chefen Stig Kattilakoski, Integrationsverket, om avvecklingen av verket m.m. 2. Information lämnades av

2007-02-01

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM Tisdagen den 30 januari 2007 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Riksrevisorn Eva Lindström, revisionschefen Charlotta Gustafsson och projektledaren Fredrik Friberg. Information lämnades av utredaren Gunilla Bruun. 1 Kanslimeddelanden

2007-01-30

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM Torsdagen den 18 januari 2007 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om propositionsförteckningen från Statsrådsberedningen som kom tisdagen den 16 januari. Ett par ärenden som hör till utskottets beredningsområde är aviserade. Från

2007-01-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:12

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 DATUM Onsdagen den 20 december 2006 TID 20.2020.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 Återförvisat ärende, betänkande 2006/07:AU3 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen Ordföranden konstaterade att kammaren denna dag återförvisat

2006-12-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:11

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:11 DATUM Torsdagen den 14 december 2006 TID 17.15-17.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 Förnyad justering av betänkande 2006/07:AU1 Det noterades att utskottets förslag den 12 december i betänkande 2006/07:AU3 Ändringar

2006-12-14