Dokument & lagar (170 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:10

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM Tisdagen den 12 december 2006 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om planering av kommande ärenden. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Justering av betänkande 2006/07:AU3 Det noterades att

2006-12-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:9

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM Tisdagen den 5 december 2006 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete, motioner

2006-12-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:8

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM Torsdagen den 30 november 2006 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att motionstiden för prop. 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete utgår den 1 december. Delar av utskicket inför sammanträdet den 5 december skickas

2006-11-30

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:7

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:7 DATUM Torsdagen den 23 november 2006 TID 10.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information lämnades av generaldirektören Göran Enander, Skogsstyrelsen. 2. Information lämnades av ordförande Maria Albin, Svenska läkaresällskapet, och vice ordförande Magnus Svartengren, Sveriges

2006-11-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:6

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6 DATUM Tisdagen den 14 november 2006 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att förtäring i sessionssalen inte är tillåten. Informerades om utskottssammanträdet torsdagen den 23 november. Sammanträdet börjar enligt preliminär arbetsplan

2006-11-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:5

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5 DATUM Torsdagen den 9 november 2006 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information lämnades av vice riksbankschefen Irma Rosenberg, enhetschefen Jyry Hokkanen och ekonomen Jesper Hansson, Riksbanken. 2. EU-information om arbetstidsdirektivet och genomförandet i Sverige

2006-11-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:4

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM Tisdagen den 7 november 2006 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om inbjudan till näringsdepartementet tisdagen den 14 november kl. 18.30. Anmälan lämnas till utskottsassistenten. Informerades om den särskilda debatt om arbetslöshetsförsäkringen

2006-11-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:3

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3 DATUM Torsdagen den 26 oktober 2006 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Bo Bylund, ställföreträdande generaldirektören Lars Sjöström och direktören Eva Plogeus, AMS. Information lämnades av generaldirektören Kjell Jansson och

2006-10-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:2

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2 DATUM Tisdagen den 24 oktober 2006 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Ingemar Hansson, Konjunkturinstitutet. Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth, Medlingsinstitutet. 1 Kanslimeddelanden Informerades om utskick

2006-10-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:1

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:1 DATUM Tisdagen den 10 oktober 2006 TID 14.0014.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Kallelse till sammanträdet hade skett enligt tilläggsbestämmelse till 4 kap 12 riksdagsordningen. 1 Mötets öppnande Sylvia Lindgren såsom den av de närvarande som varit ledamot av riksdagen längst

2006-10-10