Dokument & lagar (2 758 träffar)

Riksdagsskrivelse 2009/10:372

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:372 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU30 Betaltjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 10:15:37

Riksdagsskrivelse 2009/10:372 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:371

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:371 Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU21 Ny skollag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:370 till

2010-06-23 10:15:37

Riksdagsskrivelse 2009/10:371 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:370

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:370 Regeringen Utbildningsdepartementet 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU21 Ny skollag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:371 till Integrations- och

2010-06-23 10:15:37

Riksdagsskrivelse 2009/10:370 (doc, 27 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:34

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-06-23 TID 08:3208:52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning av KOM2010 302 Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövning av KOM2010 302 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken

2010-06-23

EU-nämndens dokument 2009/10:23E7BB

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2009/10:42 DATUM 2010-06-23 TID 9.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-06-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:36

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36 DATUM 2010-06-22 TID 07.30-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Jordbruksdepartementet Jordbruksminister Eskil Erlandsson med medarbetare informerade om det avgående spanska och det kommande belgiska ordförandeskapet i EU. Vidare

2010-06-22

Justitieutskottets protokoll 2009/10:38

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:38 DATUM Tisdagen den 22 juni 2010 TID 08.00-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om överläggning med regeringen Utskottet beslutade att påkalla överläggning med regeringen angående: Avtal mellan EU och USA om tillgång för USA till uppgifter om finansiella

2010-06-22

Riksdagsskrivelse 2009/10:369

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:369 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU48 Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:07

Riksdagsskrivelse 2009/10:369 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:368

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:368 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU28 En frivillig revision får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:07

Riksdagsskrivelse 2009/10:368 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:367

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:367 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående buller i plan- och byggprocessen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:07

Riksdagsskrivelse 2009/10:367 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:366

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:366 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU25 En enklare plan- och bygglag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:06

Riksdagsskrivelse 2009/10:366 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:365

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:365 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU19 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:06

Riksdagsskrivelse 2009/10:365 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:364

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:364 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU27 Mark- och miljödomstolar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:06

Riksdagsskrivelse 2009/10:364 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:363

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:363 Regeringen Jordbruksdepartementet 1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU21 Ersättning vid expropriation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:362 till

2010-06-21 18:17:06

Riksdagsskrivelse 2009/10:363 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:362

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:362 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU21 Ersättning vid expropriation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:363 till

2010-06-21 18:17:06

Riksdagsskrivelse 2009/10:362 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:361

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:361 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU25 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering och rådgivning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:05

Riksdagsskrivelse 2009/10:361 (doc, 26 kB)

EU-nämndens dokument 2009/10:23E260

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2009/10:41 DATUM 2010-06-18 TID 9.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-06-18

Riksdagsskrivelse 2009/10:360

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:360 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU29 Kärnkraften ökat skadeståndsansvar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 22:16:29

Riksdagsskrivelse 2009/10:360 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:359

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:359 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 22:16:29

Riksdagsskrivelse 2009/10:359 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:344

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:344 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU25 Olovlig tobaksförsäljning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 15:31:56

Riksdagsskrivelse 2009/10:344 (doc, 26 kB)