Dokument & lagar (2 758 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2009/10:27

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM Tisdagen den 15 juni 2010 TID Kl. 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet Nyamko Sabuni med medarbetare, informerade om de frågor inom ungdomspolitiken som avhandlats

2010-06-15

Justitieutskottets protokoll 2009/10:37

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM Tisdagen den 15 juni 2010 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök från Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare presenterade rapporterna om inställda huvudförhandlingar i brottmål och om hanteringen av mängdbrott. 2 Justering

2010-06-15

Finansutskottets protokoll 2009/10:44

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:44 DATUM 2010-06-15 TID 11:00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Riktlinjer för den ekonomiska politiken FiU20 Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU20. Utskottet beslutade att fortsätta behandlingen

2010-06-15

Civilutskottets protokoll 2009/10:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-06-15 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 8 juni 2010. 2 Information från regeringen Politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, ämnesrådet Kristina Holmgren, kanslirådet Alexander Ramsay och

2010-06-15

EU-nämndens dokument 2009/10:23DFCF

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2009/10:39 DATUM 2010-06-11 TID 9.30-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-06-11

Trafikutskottets protokoll 2009/10:40

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:40 DATUM 2010-06-08 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:39 från den 3 maj 2010. 2 Ny kollektivtrafiklag m.m. Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag

2010-06-08

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:35

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM 2010-06-08 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter för föreningen Klimatkommunerna presenterade föreningens verksamhet. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition

2010-06-08

Finansutskottets protokoll 2009/10:43

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:43 DATUM 2010-06-08 TID 11:00-11:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att två nya ärenden, dels en s.k. grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy,

2010-06-08

Civilutskottets protokoll 2009/10:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-06-08 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 3 juni 2010. 2 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:122 om obehöriga transaktioner

2010-06-08

EU-nämndens dokument 2009/10:23DE12

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2009/10:38 DATUM 2010-06-04 TID 8.45-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-06-04

Riksdagsskrivelse 2009/10:325

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:325 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU23 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2010 Birgitta Sellén Ulf

2010-06-03 18:25:07

Riksdagsskrivelse 2009/10:325 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:324

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:324 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU37 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2010 Birgitta Sellén Ulf

2010-06-03 18:25:07

Riksdagsskrivelse 2009/10:324 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:323

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:323 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU22 Fiskeripolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2010 Birgitta Sellén Ulf

2010-06-03 18:25:07

Riksdagsskrivelse 2009/10:323 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:322

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:322 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU22 Bidragsvillkor för fristående verksamheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-03 15:24:49

Riksdagsskrivelse 2009/10:322 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:321

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:321 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU20 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:320 till

2010-06-03 15:24:48

Riksdagsskrivelse 2009/10:321 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:320

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:320 Regeringen Utbildningsdepartementet 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU20 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2010

2010-06-03 15:24:48

Riksdagsskrivelse 2009/10:320 (doc, 27 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-06-03 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:22. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Justering av betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition

2010-06-03

Trafikutskottets protokoll 2009/10:39

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39 DATUM 2010-06-03 TID Kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om ny postlagstiftning Lars G. Nordström, vd och koncernchef, Per Mossberg, kommunikationsdirektör, båda från Posten Norden AB, samt Mats Forsberg, vd, och Fredrik Bister, ekonomichef,

2010-06-03

Socialutskottets protokoll 2009/10:40

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:40 DATUM 2010-06-03 TID 09:30-10:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 27 maj 2010 justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-06-03

Skatteutskottets protokoll 2009/10:26

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-06-03 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström och medarbetarna Tomas Nordström, Mikael Pyka och Lena Unemo, Riksrevisionen, informerade och besvarade frågor med anledning av Riksrevisionens rapport

2010-06-03