Dokument & lagar (2 758 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2009/10:25

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM Torsdagen den 27 maj 2010 TID Kl. 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:24 av den 18 maj 2010. 2 Uppvaktning Representanter för Umeå kommun, kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark, kulturchef och

2010-05-27

utskottsdokument 2009/10:23DB06

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:46 DATUM Torsdagen den 27 maj 2010 TID 09:10-09:54 10:02-11:24 11:38-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet tisdagen den 25 maj justerades. 2 KU20 Granskningsbetänkande Utskottet behandlade

2010-05-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:46

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:46 DATUM Torsdagen den 27 maj 2010 TID 09.0009.10 11.5511.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 25 maj 2010 justerades. 2 Justering av KU41 Uppskov till 2010/11 års riksmöte med behandlingen av vissa

2010-05-27

Justitieutskottets protokoll 2009/10:35

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM Torsdagen den 27 maj 2010 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, ambassadören och internationelle chefsförhandlaren Lars

2010-05-27

Finansutskottets protokoll 2009/10:40

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:40 DATUM 2010-05-27 TID 09:00-09:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännade av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Reserapport Kanslichefen anmälde en reserapport från finansutskottet och skatteutskottets studieresa till OECD i Paris den 9-10

2010-05-27

Civilutskottets protokoll 2009/10:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-05-27 TID kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 25 maj 2010. 2 Yttrande till JuU Fortsattes behandlingen av yttrande till justitieutskottet över proposition 2009/10:215 om mark- och miljödomstolar

2010-05-27

Riksdagsskrivelse 2009/10:299

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:299 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU26 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 16:27:19

Riksdagsskrivelse 2009/10:299 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:298

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:298 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU23 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 16:27:19

Riksdagsskrivelse 2009/10:298 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:297

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:297 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 16:27:18

Riksdagsskrivelse 2009/10:297 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:296

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:296 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU23 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 16:27:18

Riksdagsskrivelse 2009/10:296 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:295

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:295 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU15 Luftfartens lagar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 16:27:18

Riksdagsskrivelse 2009/10:295 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:294

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:294 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU39 Införande av trängselskatt i Göteborg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 16:27:18

Riksdagsskrivelse 2009/10:294 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:293

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:293 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU23 Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 16:27:17

Riksdagsskrivelse 2009/10:293 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:292

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:292 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman

2010-05-26 10:55:04

Riksdagsskrivelse 2009/10:292 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:291

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:291 Riksbankens Jubileumsfond 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan

2010-05-26 10:55:04

Riksdagsskrivelse 2009/10:291 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:290

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:290 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU18 Förändringar i studiestödssystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:04

Riksdagsskrivelse 2009/10:290 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:289

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:289 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU18 Värdigt liv i äldreomsorgen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:04

Riksdagsskrivelse 2009/10:289 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:288

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:288 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU23 Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:04

Riksdagsskrivelse 2009/10:288 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:287

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:287 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU19 Lex Sarah och socialtjänsten förslag om vissa förändringar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:03

Riksdagsskrivelse 2009/10:287 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:286

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:286 Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU13 Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:03

Riksdagsskrivelse 2009/10:286 (doc, 25 kB)