Dokument & lagar (3 185 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-06-03 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:30. 2 Närvarande vid sammanträdet Beslutades att tjänsteman från EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2010-06-03

Näringsutskottets protokoll 2009/10:40

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:40 DATUM 2010-06-03 TID 09.30-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 39. 2 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering och rådgivning Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:148 om

2010-06-03

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:34

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-06-03 TID 07.45-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Miljödepartementet Miljöminister Andreas Carlgren informerade inför Miljörådet den 11 juni 2010. Vidare lämnade information om det avgående spanska och det kommande

2010-06-03

Kulturutskottets protokoll 2009/10:26

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM Torsdagen den 3 juni 2010 TID Kl. 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:25 av den 27 maj 2010. 2 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth med medarbetare,

2010-06-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:48

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:48 DATUM Torsdagen den 3 juni 2010 TID 11.3011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Återupptagande av KU25 En ny radio- och tv-lag Utskottet återupptog det tidigare justerade betänkandet 2009/10:KU25 En ny radio- och tv-lag för förnyad justering. Utskottet

2010-06-03

Justitieutskottets protokoll 2009/10:36

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36 DATUM Torsdagen den 3 juni 2010 TID 10.00-10.40, 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 27 maj 2010 justerades. 2 Rättelse i brottsbalken Utskottet fortsatte behandlingen av initiativet till en

2010-06-03

Finansutskottets protokoll 2009/10:42

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:42 DATUM 2010-06-03 TID 09:00-10:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av Riksbanken om aktuella frågor Riksbankschef Stefan Ingves informerade utskottet om aktuella frågor. Medföljande från Riksbanken var Ylva Hedén Westerdahl, Britta von Schoultz och Kristina

2010-06-03

Civilutskottets protokoll 2009/10:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-06-03 TID kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 27 maj 2010. 2 Uppföljningsprojekt Utvärderaren Gün Sahin från utredningstjänsten, utvärderings- och forskningsfunktionen, redovisade ett utkast

2010-06-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:35

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM Torsdagen den 3 juni 2010 TID 10.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetsförmedlingen Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av biträdande generaldirektören Lena Liljebäck, chefen för

2010-06-03

Riksdagsskrivelse 2009/10:319

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:319 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:56

Riksdagsskrivelse 2009/10:319 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:318

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:318 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU21 En ny fängelse- och häkteslagstiftning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:317 till

2010-06-02 18:45:56

Riksdagsskrivelse 2009/10:318 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:317

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:317 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU21 En ny fängelse- och häkteslagstiftning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:318 till Riksrevisionens

2010-06-02 18:45:56

Riksdagsskrivelse 2009/10:317 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:316

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:316 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU25 Barn under 15 år som misstänks för brott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:56

Riksdagsskrivelse 2009/10:316 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:315

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:315 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU38 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:56

Riksdagsskrivelse 2009/10:315 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:314

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:314 Riksbanksfullmäktige 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU28 Lag om ändring i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:313 till

2010-06-02 18:45:55

Riksdagsskrivelse 2009/10:314 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:313

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:313 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU28 Lag om ändring i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:314 till

2010-06-02 18:45:55

Riksdagsskrivelse 2009/10:313 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:312

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:312 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:55

Riksdagsskrivelse 2009/10:312 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:311

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:311 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU22 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:55

Riksdagsskrivelse 2009/10:311 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:310

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:310 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU33 Upphandling från statliga och kommunala företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:54

Riksdagsskrivelse 2009/10:310 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:309

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:309 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU19 Uppehållstillstånd för skyddspersoner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:54

Riksdagsskrivelse 2009/10:309 (doc, 26 kB)