Dokument & lagar (132 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2004/05:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:12 DATUM Torsdagen den 25 november 2004 TID 09.15-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005, utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, volym 9 jämte motioner, jfr prot. 2004/05:4.3

2005-01-25

Kulturutskottets protokoll 2004/05:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:11 DATUM Tisdagen den 23 november 2004 TID 10.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommen skrivelse Anmäls skrivelse från Friluftsorganisationer i samverkan FRISAM angående begäran om uppvaktning dnr 140-1038-04/052 Ärendebehandling Fortsätts behandlingen av proposition 2004/05:1

2005-01-25

Kulturutskottets protokoll 2004/05:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:10 DATUM Torsdagen den 18 november 2004 TID 09.15-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelser Anmäls skrivelser från Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter, Namninsamling angående bevarandet av Kulturnät Sverige dnr 140-411-04/05Åse Kleveland, Svenska Filminstitutet

2005-01-25

Kulturutskottets protokoll 2004/05:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:9 DATUM Tisdagen den 16 november 2004 TID 10.30-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkomna skrivelser Anmäls följande skrivelser Sveriges Dövas Idrottsförbund angående svenskt deltagande i Deaflympics dnr 140-876-04/05Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet angående förslag

2005-01-25

Kulturutskottets protokoll 2004/05:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:8 DATUM Tisdagen den 9 november 2004 TID 10.30-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2004/05:3 Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet jämte motioner. Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2004/05:KrU3

2004-11-16

Kulturutskottets protokoll 2004/05:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:7 DATUM Torsdagen den 28 oktober 2004 TID 09.15-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelse Anmäls följande skrivelse som inkommit till utskottet för kännedom Stiftelsen Drottningholms teatermuseum angående ansökan om statsbidrag riktad till Statens kulturråd dnr 140-631-04/052

2004-11-16

Kulturutskottets protokoll 2004/05:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:6 DATUM Tisdagen den 26 oktober 2004 TID 10.30-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Teaterförbundet, ordförande Tomas Bolme, vice ordförande Anna Carlson och förbundsdirektör Jaan Kolk, informerar utskottet om sin syn på pris- och löneomräkningen på scenområdet,

2004-10-29

Kulturutskottets protokoll 2004/05:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:5 DATUM Torsdagen den 21 oktober 2004 TID 09.15-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkomna skrivelser Anmäls följande skrivelser Skrivelse från annat utskott Utbildningsutskottet Protokollsutdrag 2004/05:1 med beslut att avge yttrande till kulturutskottet med anledning av proposition

2004-10-29

Kulturutskottets protokoll 2004/05:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:4 DATUM Tisdagen den 19 oktober 2004 TID 10.30-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Gunilla Thorgren och ämnesrådet Jan Olof Andersson vid Kulturdepartementet informerar på utskottets begäran om proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen

2004-10-21

Kulturutskottets protokoll 2004/05:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:3 DATUM Torsdagen den 14 oktober 2004 TID 09.15-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Stiftelsen Nordiska museet, museinämndens ordförande Birgitta Dahl och styresman Christina Mattsson, samt Stiftelsen Tekniska museet, styrelseordförande

2004-10-21

Kulturutskottets protokoll 2004/05:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:1 DATUM Tisdagen den 28 september 2004 TID 10.30-12.25 12.30-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Ungdomsstyrelsen, generaldirektör Per Nilsson och ställföreträdande generaldirektör Inger Ashing informerar på utskottets begäran om sin verksamhet och

2004-10-19

Kulturutskottets protokoll 2004/05:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:2 DATUM 2004-10-12 TID 10.00-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om filmen och filmpolitiken Utskottet inhämtar information om filmen och filmpolitiken i enlighet med bifogade program bilaga 2En förteckning över närvarande gäster finns i bilaga 3. Vid protokollet

2004-10-12