Dokument & lagar (179 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3 DATUM 2006-10-17 TID 10.30 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:2. 3 Kanslianmälningar Anmäls möte med Rysslands försvarsminister Ivanov hos talmannen

2006-10-17

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2 DATUM 2006-10-12 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:1. 3 Kanslianmälningar Anmäls en inbjudan från Folk och Försvar till seminarium med

2006-10-12

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:1 DATUM 2006-10-10 TID 14.0014.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ulrica Messing ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarar sammanträdet öppnat. 2 Upprop Upprop förrättas av de till försvarsutskottet

2006-10-10

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:36

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:36 Datum 2005-06-07 Tid 12.00-12.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsminister Leni Björklund och militärsakkunninge Filip Ingelsson informerar om arbetet i Försvarsdepartementet med att förbättra underlaget

2005-06-20

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:35

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:35 Datum 2005-05-24 Tid 10.30-11.55/12.30-14.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2004/05:34 3 Kanslianmälningar Utskottet medger att Margareta Hjort, EU-nämnden får delta under

2005-05-24

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:34 Datum 2005-05-19 Tid 10.00 10.15, 11.00 11.50 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2004/05:33 3 Kanslianmälningar Utskottet medges att utrikesutskottet och Margareta Hjort, EU-nämnden

2005-05-19

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:33 Datum 2005-05-17 Tid 11.00 11.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Statssekreterare Lars Danielsson, SB, m.fl. redovisar för arbetet med krishanteringsberedskapen i Regeringskansliet. Ledamöternas frågor besvaras

2005-05-17

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:32 Datum 2005-05-12 Tid 09.45-10.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2004/05:31 3 Kanslianmälningar Anmäls skrivelse från Justitieombudsmannen JOAnmäls deltagande i möte med norska

2005-05-12

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:31 Datum 2005-04-28 Tid 10.00-10.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2004/05:30 3 Kanslianmälningar Anmäls att FOI är villig att föredra en nyligen avslutad studie över utvecklingen

2005-04-28

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:30 Datum 2005-04-19 Tid 11.00-11.25/12.45-14.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2004/05:29 3 Kanslianmälningar Anmälningar till besöket i Uppsala garnison den 26 april mottogs.

2005-04-19

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:29 Datum 2005-04-12 Tid 11.00 11.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2004/05:28 3 Kanslianmälningar Utskottet beslutar att besöka Uppsala garnison tisdagen den 26/4, för att studera

2005-04-12

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:28 Datum 2005-04-07 Tid 10.00 10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Michael Aaröe chef för Planeringsstabens internationella avdelningFörsvarsmakten, informerar utskottet inför EU:s kommande försvarschefsmöte

2005-04-07

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:27 Datum 2005-04-05 Tid 11.00 13.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragningar Statssekr Jonas Hjelm åtföljd av Fredrik Lindgren, Cecilia Looström båda Fö samt Richard Falkendahl Fi redogör för Sveriges svar på EU-kommissionens

2005-04-05

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:26 Datum 2005-03-17 Tid 10.00 11.50 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Förvaltningschef Gunnar holmgren, SB och expeditions- och rättschef Helena Lindberg, Fö informerar om krisberedskapsförberedelserna i Regeringskansliet

2005-03-17

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:25 Datum 2005-03-08 Tid 11.00 11.25 13.00 14.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2004/05:24 3 Kanslianmälningar Påminns om mötet med MUST den 10/3 kl. 09.00. Informeras om det

2005-03-08

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:24 Datum 2005-03-03 Tid 10.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Brigadgeneral Sverker Göranson, flottiljamiral Leif Nylander, överstelöjtnant Gunnar Magnusson och överstelöjtnant Per Zakrisson Försvarsmakten föredrar

2005-03-03

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:23 Datum 2005-03-01 Tid 11.00 11.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2004/05:22 3 Kanslianmälningar Anmäls inkommen proposition 2004/05:74 Ändring i lagen om åtgärder för att förebygga

2005-03-01

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:22 Datum 2005-02-15 Tid 11.00 12.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Jan-Olov Lind samt Arne Hedén, Försvarets materielverk FMVinformerar om svenska statens avtal med Ungern och Tjeckien ang. JAS 39 Gripen.

2005-02-15

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:21 Datum 2005-02-08 Tid 11.00 12.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Regeringskansliet: Kabinettssekreterare Hans Dahlgren, Hans Lundborg UD, Johan Raeder Fö, Annelie Almkvist UD, Anders Wallberg UD, Anja Glavinic

2005-02-08

Försvarsutskottets protokoll 2004/05:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:20 Datum 2005-02-01 Tid 11.00-11.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2004/05:19 från 2005-01-25 3 Fråga om yttrande till utrikesutskottet Utskottet behandlar frågan om yttrande

2005-02-01