Dokument & lagar (2 763 träffar)

Riksdagsskrivelse 2009/10:308

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:308 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU42 Nya villkor för stödet till dagspressen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:54

Riksdagsskrivelse 2009/10:308 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:307

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:307 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU23 Säkerhetskopiors rättsliga status får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:54

Riksdagsskrivelse 2009/10:307 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:306

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:306 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:54

Riksdagsskrivelse 2009/10:306 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:305

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:305 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU19 En reformerad grundlag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:304 till

2010-06-02 18:45:53

Riksdagsskrivelse 2009/10:305 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:304

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:304 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU19 En reformerad grundlag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:305 till

2010-06-02 18:45:53

Riksdagsskrivelse 2009/10:304 (doc, 27 kB)

utskottsdokument 2009/10:23DB07

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:47 DATUM Tisdagen den 1 juni 2010 TID 10:54-11:30 11:45-11:54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 27 maj 2010 justerades. 2 Ordförandebyte Ordföranden Berit Andnor lämnade sammanträdet och vice

2010-06-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:47

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:47 DATUM Tisdagen den 1 juni 2010 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 27 maj 2010 justerades. 2 Justering av dagens protokoll Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

2010-06-01

Finansutskottets protokoll 2009/10:41

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:41 DATUM 2010-06-01 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännade av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Intern utfrågning Kanslichefen föreslog att utskottet kallar riksbankschef Stefan Ingves till en intern utfrågning torsdagen den

2010-06-01

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:34

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM Tisdagen den 1 juni 2010 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen om sysselsättningsriktlinjerna inom EU 2020 Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård åtföljd av politiskt sakkunniga

2010-06-01

EU-nämndens dokument 2009/10:23DC56

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM 2010-05-28 TID 9.30-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-05-29

Riksdagsskrivelse 2009/10:303

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:303 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU18 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-27 17:59:44

Riksdagsskrivelse 2009/10:303 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:302

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:302 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU17 Uppföljning av riksrevisionsreformen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2010 Jan Björkman Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:301 till

2010-05-27 17:59:44

Riksdagsskrivelse 2009/10:302 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:301

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:301 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU17 Uppföljning av riksrevisionsreformen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2010 Jan Björkman Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:302 till

2010-05-27 17:59:43

Riksdagsskrivelse 2009/10:301 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:300

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:300 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU21 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-27 17:59:43

Riksdagsskrivelse 2009/10:300 (doc, 26 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-05-27 TID 09:00-09:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:21. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Justering av betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition

2010-05-27

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:31

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-05-27 TID 09:3011:07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU18 Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008-2009. 2 Justering

2010-05-27

Socialutskottets protokoll 2009/10:39

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/10:39 DATUM 2010-05-27 TID 09.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att EU-nämndens kanslichef Margareta Hjorth och utskottsassistent Karin Johansson fick närvara under 2 och 3 EU-information från Socialdepartementet.

2010-05-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-05-27 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:29. 2 Närvarande vid sammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2010-05-27

Näringsutskottets protokoll 2009/10:39

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39 DATUM 2010-05-27 TID 09.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 38. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnade information dels inför TTE-rådets möte

2010-05-27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:33

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-05-27 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 20 maj 2010 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2009/10:201

2010-05-27