Dokument & lagar (105 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-09-30 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarande vid sammanträdet Beslutades att Yasmin Khan, praktikant från Södertörns högskola, fick närvara vid sammanträdet. 2 Överläggning med regeringen på migrationsområdet

2010-09-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-08-10 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning, KOM2010 378 Det anmäldes att förfarande har inletts om subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för

2010-08-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-06-03 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:30. 2 Närvarande vid sammanträdet Beslutades att tjänsteman från EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2010-06-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-05-27 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:29. 2 Närvarande vid sammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2010-05-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-05-25 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:28. 2 Yttrande till finansutskottet Ekonomiska vårpropositionen Fortsattes behandlingen av yttrande till finansutskottet

2010-05-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-05-18 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:27 2 Uppehållstillstånd för skyddspersoner Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:190 Uppehållstillstånd för

2010-05-18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-05-06 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:26. 2 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:137 Åtgärder

2010-05-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-04-27 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:25. 2 Utökad finansiell samordning, m.m. Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:154 Utökad finansiell samordning,

2010-04-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-04-15 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:24. 2 Yttrande till konstitutionsutskottet Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Fortsattes

2010-04-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-04-13 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:23. 2 Yttrande till justitieutskottet Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel Behandlades fråga om yttrande

2010-04-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-04-08 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:22. 2 Migration och asylpolitik Fortsattes behandlingen av motioner på migrationsområdet från allmänna motionstiden

2010-04-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-03-23 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:21. 2 Yttrande till justitieutskottet subsidiaritetsfråga Behandlades fråga om yttrande till justitieutskottet över

2010-03-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-03-11 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:20. 2 Fråga om yttrande till finansutskottet EU:s framtidsstrategi 2020 Fortsattes behandlingen av yttrande till finansutskottet

2010-03-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-09 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:19. 2 Information av Socialdepartementet Statssekreterare Bettina Kashefi och departementssekreterare Kasper Paulig, Socialdepartementet,

2010-03-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-02-18 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:18. 2 Överläggning med regeringen på migrationsområdet Överläggning hölls med statsrådet Tobias Billström om: Olaglig

2010-02-18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-02-09 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:17. 2 Socialförsäkringsbalk Fortsattes behandlingen av propositionerna 2008/09:200 Socialförsäkringsbalk och 2009/10:69

2010-02-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-01-28 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Socialförsäkringsbalk Behandlades propositionerna 2008/09:200 Socialförsäkringsbalk och 2009/10:69 Kompletteringar av socialförsäkringsbalken. Ärendet bordlades för fortsatt

2010-01-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2009-12-10 TID 08.00-08.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokollen 2009/10:14 och 2009/10:15. 2 Ändringar i sjukförsäkringen Fortsattes behandlingen av fråga om utskottsinitiativ avseende ändringar

2009-12-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2009-12-09 TID 08.00-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Bordlades justeringen av protokoll nr 2009/10:14. 2 Ändringar i sjukförsäkringen inhämtande av information Fortsattes behandlingen av utskottsinitiativ

2009-12-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2009-12-08 TID 11.00-11.30 11.40-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:13. 2 Fråga om utskottsinitiativ M-c-fp- och kd-ledamöterna lade fram förslag till utskottsinitiativ avseende

2009-12-08