Dokument & lagar (3 300 träffar)

Riksdagsskrivelse 2009/10:343

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:343 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU20 Uppföljningen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 15:31:55

Riksdagsskrivelse 2009/10:343 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:342

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:342 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU22 Patientsäkerhet och tillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 15:31:55

Riksdagsskrivelse 2009/10:342 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:358

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:358 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU20 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 13:37:43

Riksdagsskrivelse 2009/10:358 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:357

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:357 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU37 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 20052009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 13:37:42

Riksdagsskrivelse 2009/10:357 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:356

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:356 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU32 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 13:37:42

Riksdagsskrivelse 2009/10:356 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:355

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:355 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU19 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 13:37:42

Riksdagsskrivelse 2009/10:355 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:354

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:354 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU30 Sanktioner för överträdelser av nya EU-regler om kemikalier får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 13:37:42

Riksdagsskrivelse 2009/10:354 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:353

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:353 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU24 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 13:37:41

Riksdagsskrivelse 2009/10:353 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:352

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:352 Regeringen Jordbruksdepartementet 1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU28 Gränser i skog får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:351 till

2010-06-17 13:37:41

Riksdagsskrivelse 2009/10:352 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:351

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:351 Regeringen Miljödepartementet 1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU28 Gränser i skog får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:352 till

2010-06-17 13:37:41

Riksdagsskrivelse 2009/10:351 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:350

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:350 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 13:37:41

Riksdagsskrivelse 2009/10:350 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:349

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:349 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 13:37:40

Riksdagsskrivelse 2009/10:349 (doc, 26 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:33

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-06-17 TID 09:0009:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Anthony Lake, chef för FN:s barnfond UNICEF tillsammans med Marie-Louise Wändel, Senior Adviser och Véronique Lönnerblad, generalsekreterare svenska UNICEF-kommittén lämnade information

2010-06-17

Finansutskottets protokoll 2009/10:45

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:45 DATUM 2010-06-17 TID 09:00-09:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggningar med statssekreterare Hans Lindblad om EU-budgeten Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet om EU:s årsbudget för 2011. Hans Lindblad åtföljdes av departementsråd

2010-06-17

Riksdagsskrivelse 2009/10:348

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:348 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU21 Vårtilläggsbudget för 2010 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-16 16:45:25

Riksdagsskrivelse 2009/10:348 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:347

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:347 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU23 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-16 16:45:24

Riksdagsskrivelse 2009/10:347 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:346

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:346 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU22 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-16 16:45:24

Riksdagsskrivelse 2009/10:346 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:345

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:345 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU18 Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 20082009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-16 16:45:24

Riksdagsskrivelse 2009/10:345 (doc, 26 kB)

EU-nämndens dokument 2009/10:23DFD2

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2009/10:40 DATUM 2010-06-16 TID 14.00-15.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-06-16

Riksdagsskrivelse 2009/10:341

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:341 Riksbanksfullmäktige 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU36 Vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:340 till

2010-06-15 17:20:28

Riksdagsskrivelse 2009/10:341 (doc, 27 kB)