Dokument & lagar (104 träffar)

Socialutskottets protokoll 2009/10:40

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:40 DATUM 2010-06-03 TID 09:30-10:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 27 maj 2010 justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-06-03

Socialutskottets protokoll 2009/10:39

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/10:39 DATUM 2010-05-27 TID 09.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att EU-nämndens kanslichef Margareta Hjorth och utskottsassistent Karin Johansson fick närvara under 2 och 3 EU-information från Socialdepartementet.

2010-05-27

Socialutskottets protokoll 2009/10:38

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:38 DATUM 2010-05-25 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 20 maj 2010 justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-05-25

Socialutskottets protokoll 2009/10:37

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM 2010-05-20 TID 09:30-09:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 18 maj 2010 justerades. 3 Preliminär behandling av

2010-05-20

Socialutskottets protokoll 2009/10:36

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36 DATUM 2010-05-18 TID 11:00-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 6 maj 2010 justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-05-18

Socialutskottets protokoll 2009/10:35

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM 2010-05-06 TID 09:30-10:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena från den 29 april och 4 maj 2010 justerades. 3 Fortsatt behandling

2010-05-06

Socialutskottets protokoll 2009/10:34

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-05-04 TID 10.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning. Utskottet höll en öppen utfrågning i anledning av prop. 210 Patientsäkerhet och tillsyn. Program och deltagarlista bifogas som bilaga 2 respektive 3. Vid protokollet  Marlene

2010-05-04

Socialutskottets protokoll 2009/10:33

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-04-29 TID 09:30-10:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 22 april 2010 justerades. 3 Fortsatt behandling av

2010-04-29

Socialutskottets protokoll 2009/10:32

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-04-22 TID 09:30-11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan med den förändringen att justeringen av betänkande 2009/10:SoU14 skulle inleda sammanträdet. 2 Justering av protokoll

2010-04-22

Socialutskottets protokoll 2009/10:31

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-04-20 TID 11:00-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av RFSL, RFSU och Hiv-Sverige i anledning av prop. 123 Myndigheterna inom smittskyddsområdet SoU14 Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. En skrivelse dnr 130-2045-2009/10

2010-04-20

Socialutskottets protokoll 2009/10:30

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-04-13 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan med den ändringen att sammanträdet skulle inledas med justeringsärendet. 2 Justering av protokoll Protokollet från

2010-04-13

Socialutskottets protokoll 2009/10:29

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-04-08 TID 09:30-11:00 med uppehåll 09:35-09:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 25 mars 2010 justerades. 3

2010-04-08

Socialutskottets protokoll 2009/10:28

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-03-25 TID 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 23 mars justerades. 3 Preliminär behandling av proposition

2010-03-25

Socialutskottets protokoll 2009/10:27

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-03-23 TID 11.00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från 16 mars justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-03-23

Socialutskottets protokoll 2009/10:26

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-03-16 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 11 mars justerades. 3 Fortsatt behandling av motioner

2010-03-16

Socialutskottets protokoll 2009/10:25

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-03-11 TID 09.30-10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 9 mars justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-03-11

Socialutskottets protokoll 2009/10:24

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-03-09 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om arbetet mot antibiotikaresistens Professor Otto Cars, STRAMA, åtföljd av smittskyddsläkaren Mats Erntell lämnade information om arbetet mot antibiotikaresistens. 2 Godkännande av

2010-03-09

Socialutskottets protokoll 2009/10:23

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-03-04 TID 09.30-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 18 februari justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-03-04

Socialutskottets protokoll 2009/10:22

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-02-18 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 16 februari justerades. 3 Preliminär behandling av proposition

2010-02-18

Socialutskottets protokoll 2009/10:21

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-02-16 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att EU-nämndens föredragande Thomas Alvin fick närvara under

2010-02-16