Dokument & lagar (3 003 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-06-15 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Jan Landahl och Inger Rydén Bergendahl, Riksrevisionen, informerade om granskningen Klassificering av kurser vid universitet och högskolor regeringens styrning och Högskoleverkets

2010-06-15

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-06-03 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:22. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Justering av betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition

2010-06-03

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-05-27 TID 09:00-09:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:21. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Justering av betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition

2010-05-27

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-05-20 TID 09.0009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragandena i EU-nämnden, Thomas Allvin och Jaak Meri, var närvarande

2010-05-20

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-05-06 TID 09:00-09:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Saco-förbund inom vårdsektorn informerade om proposition 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor. Gunilla Klingberg, ordförande

2010-05-06

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-04-22 TID 08.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella högskolefrågor: information och diskussion Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz gav fördjupad information om beredningen av proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet

2010-04-22

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-04-15 TID 09:00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro på sammanträdet Utskottet beslutade att Cecilia Nordling får närvara vid utskottssammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:16. 3 Fråga

2010-04-15

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-04-08 TID 09.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av förslag till betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter jämte motioner FPM-UbU15 jfr 2 prot.

2010-04-08

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-03-18 TID 09:00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 2 Ärendebehandling Utskottet behandlade proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter FPM-UbU15

2010-03-18

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-03-11 TID 09.0009.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Peter Honeth och ämnesråd Olof Sandberg, Utbildningsdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:13

2010-03-11

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2010-03-09 TID 11:00-14:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning Utskottet ordnade en öppen utfrågning om vad som påverkar resultaten i svensk grundskola i Förstakammarsalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa

2010-03-09

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2010-03-04 TID 09:00-10:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Riksrevisionen presenterade aktuella rapporter. Jan Landahl, Fredrik Friberg, Pernilla Jonsson, Inger Rydén Bergendahl och Leif Svensson 2 Justering av protokoll

2010-03-04

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2010-02-18 TID 09.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Tommy Lagergren, Ingrid Lindskog och Torun Rudin, Skolverket, informerade om undervisningen i språk. 2 Information Marie Eklund, Per-Olof Bentley, Peter Nyström och Sverker Härd,

2010-02-18

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2010-02-11 TID 09.00-10:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Sveriges Skolledarförbund informerade om aktuella skolfrågor. Ordförande Las Flodin, Kanslichef Tord Hamnegård och utredare Lena Linnerborg 2 Information Företrädare

2010-02-11

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2010-02-04 TID 09.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Nationellt centrum för utomhuspedagogik informerade om sin verksamhet Anders Szczepanski och Börje Steen2 Information Företrädare för Specialpedagogiska skolmyndigheten

2010-02-04

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-12-08 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:7 och 2009/10:8 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Överlämnande av motion Utskottet beslutade under

2009-12-08

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-26 TID 09.0009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 2 Justering av betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 16 Utbildning

2009-11-26

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-19 TID 09.00-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:6. 2 Justering av förslag till betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde

2009-11-19

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-11-12 TID 09.0009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Peter Honeth, ämnesråd Bodil Båvner och ämnesråd  Olof Sandberg informerade om aktuella EU-frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:5.

2009-11-12

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-10-22 TID 09.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Skolverket Generaldirektör Per Thullberg, avdelningschef Ragnar Eliasson, avdelningschef Staffan Lundh, enhetschef Tommy Lagergren och enhetschef Sverker Härd, Skolverket, informerade

2009-10-22