Dokument & lagar (3 003 träffar)

Socialutskottets protokoll 2009/10:26

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-03-16 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 11 mars justerades. 3 Fortsatt behandling av motioner

2010-03-16

Socialutskottets protokoll 2009/10:25

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-03-11 TID 09.30-10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 9 mars justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-03-11

Socialutskottets protokoll 2009/10:24

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-03-09 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om arbetet mot antibiotikaresistens Professor Otto Cars, STRAMA, åtföljd av smittskyddsläkaren Mats Erntell lämnade information om arbetet mot antibiotikaresistens. 2 Godkännande av

2010-03-09

Socialutskottets protokoll 2009/10:23

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-03-04 TID 09.30-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 18 februari justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-03-04

Socialutskottets protokoll 2009/10:22

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-02-18 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 16 februari justerades. 3 Preliminär behandling av proposition

2010-02-18

Socialutskottets protokoll 2009/10:21

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-02-16 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att EU-nämndens föredragande Thomas Alvin fick närvara under

2010-02-16

Socialutskottets protokoll 2009/10:20

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-01-28 TID 09.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet seminarium. Utskottet höll ett öppet seminarium om Socialtjänstlagen med fokus på dess utformning och tillämpning inom socialtjänstlagen. Program och deltagarlista bifogas som bilaga 2 respektive

2010-01-28

Socialutskottets protokoll 2009/10:19

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-01-28 TID 09.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet seminarium. Utskottet höll ett öppet seminarium om Socialtjänstlagen med fokus på dess utformning och tillämpning inom socialtjänstlagen. Program och deltagarlista bifogas som bilaga 2

2010-01-28

Socialutskottets protokoll 2009/10:18

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-01-26 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 21 januari justerades. 3 Preliminär behandling av en del

2010-01-26

Socialutskottets protokoll 2009/10:16

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 2010-01-19 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statssekreterare Karin Johansson informerade om barnkonventionen och barnrättskommitténs synpunkter på Sveriges tillämpning av konventionen. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande

2010-01-19

Socialutskottets protokoll 2009/10:15

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2009-12-15 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan m.m. Utskottet godkände föredragningslistan. Ordföranden välkomnade riksdagsstipendiaten Christina Ribbhagen som tjänstgör vid kansliet under tiden 7 december

2009-12-15

Socialutskottets protokoll 2009/10:14

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2009-12-03 TID 09:30-09:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 1 december justerades. 3 Slutjustering av SoU1 Utgiftsområde

2009-12-03

Socialutskottets protokoll 2009/10:13

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2009-12-01 TID 11:45-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 24 och 26 november justerades. 3 Preliminär justering av

2009-12-01

Socialutskottets protokoll 2009/10:12

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2009-12-01 TID 10:00-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet seminarium. Socialutskottet och Utrikesutskottet höll ett öppet seminarium om Hiv/aids på Världsaidsdagen. Program bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Marlene Quiñones Justeras  2009-12-03

2009-12-01

Socialutskottets protokoll 2009/10:11

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-11-26 TID 09:00-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet seminarium. Utskottet höll ett öppet seminarium om äldrefrågor. Program bifogas som bilaga 2. Vid protokollet Marlene Quiñones Justeras  2009-12-01 Kenneth Johansson Bilagor: 1. Närvarolista

2009-11-26

Socialutskottets protokoll 2009/10:10

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-24 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information av Socialdepartementet Statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind lämnade EU-information. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2 och kansliets PM som bilaga 3.

2009-11-24

Socialutskottets protokoll 2009/10:9

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-12 TID 09.30-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning av Riksrevisionen Riksrevisionen informerade om dels RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet, dels uppföljningsrapporten 2009. Deltagarlista bifogas som bilaga

2009-11-12

Socialutskottets protokoll 2009/10:8

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-10 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av företrädare för Donationsrådet Donationsrådet informerade. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 3 Justering

2009-11-10

Socialutskottets protokoll 2009/10:7

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-05 TID 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 20 och 22 oktober samt den 3 november justerades. 3 Preliminär

2009-11-05

Socialutskottets protokoll 2009/10:6

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-11-03 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medger att Anders Andersson, som ersätter Chatrine Pålsson Ahlgren från den 1 november, får närvara under sammanträdet. Han förväntas bli ledamot

2009-11-03