Dokument & lagar (3 006 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:19

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-03-16 TID 11:0012:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Rättschef Carl Henrik Ehrenkrona, departementsråd Fredrik Jörgensen och ambassadör Per Saland, samtliga UD, informerade om propositionerna 2009/10:97 och 2009/10:98. 2 Beredning av

2010-03-16

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:18

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-11 TID 09:3010:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande öppnade sammanträdet samt hälsade Katarina Martholm Fried, ny medarbetare på utskottskansliet, välkommen. 2 Föredragning Enhetschef Stina Sjölin från MSB och teamchef Per

2010-03-11

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:17

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-03-09 TID 12:0013:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 och 2 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutade att ledamöter, suppleanter och tjänstemän från försvarsutskottet medgavs att närvara vid föredragningen. 2 Beslut om tystnadsplikt Ordföranden

2010-03-09

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:16

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-03-02 TID 10:3012:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Stabschef Göran Lithell Försvarsdepartementetkansliråden Annelie Almkvist och Henrik Nilsson båda UDsamt generallöjtnant Anders Lindström åtföljd av överstelöjtnant Per Dahlbom från

2010-03-02

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:15

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-02-18 TID 09:3010:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage, departementsrådet Magnus Schöldtz och kanslirådet

2010-02-18

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:14

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2010-02-11 TID 09:3510.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutade att t.f. kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Pia Törsleff Hertzberg vid EU-nämndens kansli medgavs att närvara vid dagens föredragningar. 2

2010-02-11

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:13

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2010-02-09 TID 11.1512.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande öppnade sammanträdet samt hälsade Fredrik Malm FP välkommen till utskottet. 2 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 2009/10:12. 3 Meddelanden och administrativa

2010-02-09

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:12

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2010-02-04 TID 09:2009:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:11. 2 Val till UFöU Utskottet väljer följande till deputerade och suppleanter för dessa att ingå i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet:

2010-02-04

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:11

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2010-01-21 TID 09:3011:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande öppnade sammanträdet samt hälsade Annli Halabi och Eva Östlund, nya medarbetare på utskottskansliet, välkomna. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage, departementsrådet

2010-01-21

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:10

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-12-03 TID 09.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande öppnade sammanträdet samt hälsade Anna Forssblad, ny medarbetare på utskottskansliet, välkommen. 2 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:8 och nr 2009/10:9.

2009-12-03

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:9

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-12-01 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kenneth Johansson C inledde utrikesutskottets och socialutskottets offentliga seminarium om hiv/aids: Kampen mot hiv/aids i Sverige och världen. 2 Presentationer lämnades av Olle Thorell Sledamot

2009-12-01

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:8

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-26 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande öppnade sammanträdet samt gratulerade statsrådet Cecilia Malmström till utnämningen som kommissionär. 2 Föredragning Statsrådet Cecilia Malmström, politisk sakkunnig Oscar

2010-11-26

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:7

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-17 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU2 Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Utskottets ställningstagande är baserat på förutsättningen att riksdagen beslutar

2009-11-17

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:6

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-11-12 TID 14:0014:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU Utskottet valde följande till deputerade och suppleanter för dessa att ingå i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet:

2009-11-12

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:5

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-11-12 TID 09:3011:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering UU1 Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Utskottets ställningstagande är baserat på förutsättningen att riksdagen beslutar i

2009-11-12

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:4

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-11-10 TID 11:0012:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Riksrevisor Eva Lindström, granskningschef Gina Funnemark, revisionsdirektör Christina Eriksson och revisionsdirektör Gunilla Lundquist, samtliga Riksrevisionen, lämnade föredragning

2009-11-10

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:3

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-22 TID 09:3010:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU6 Utskottet justerar utkast till betänkande 2009/10:UU6 Verksamheten inom Europarådet under 2008. 2 Justering av UU7 Utskottet justerar utkast till betänkande 2009/10:UU7 Verksamheten

2009-10-22

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:2

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-10-20 TID 11.0012.20 12.3013.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utredare Peter Egardt och utredningssekreterare Anna Hammargren lämnar föredragning om översynen av utrikesförvaltningen. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2009/10:1.

2009-10-20

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:1

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-10-13 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerar utkast till betänkande 2009/10:UU3 Norden. 2 Justering Utskottet justerar utkast till utlåtande 2009/10:UU4 Meddelande om EU och Arktis. 3 Justering Utskottet justerar

2009-10-13

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2009/10:6

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum 2010-02-18 Tid 09.0009.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:5 3 Justering Fortsattes granskningen av förslag

2010-02-18