Dokument & lagar (3 006 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2009/10:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-03-18 TID Kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Göran Marby och handläggare Carolina Malmerius, Post-och telestyrelsen, informerade utskottet om myndighetens verksamhet och aktuella

2010-03-18

Trafikutskottets protokoll 2009/10:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-03-16 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:23 från den 4 mars 2010 och protokoll 2009/10:24 från den 9 mars 2010. 2 Vägverkets vägunderhåll Utskottet fortsatte behandlingen

2010-03-16

Trafikutskottets protokoll 2009/10:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-03-09 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU 2020 Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande över Kommissionens arbetsdokument Samråd och framtidsstrategin EU 2020 KOM2009647 slutlig samt över kommissionens kommande meddelande rörande

2010-03-09

Trafikutskottets protokoll 2009/10:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-03-04 TID Kl. 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:22 från den 2 mars 2010. 2 Vissa trafiksäkerhetsfrågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa trafiksäkerhetsfrågor.

2010-03-04

Trafikutskottets protokoll 2009/10:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-03-02 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 11-12 mars 2010 för transport- och teleministrarna TTE-rådsmöteH

2010-03-02

Trafikutskottets protokoll 2009/10:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-02-18 TID Kl. 09.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om den senaste tidens stora tågförseningar. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i

2010-02-18

Trafikutskottets protokoll 2009/10:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-02-16 TID Kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Avrapportering av pumplagsutvärderingen Utvärderarna Cecilia Forsberg och Annelie Jansson Westin, utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst, informerade utskottet

2010-02-16

Trafikutskottets protokoll 2009/10:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-02-09 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om IVA-projektet Långsiktiga Spåret Ordförande Staffan Håkansson och projektledare Arvid Söderhäll informerade utskottet om IVA-projektet Långsiktiga Spåret. 2 Protokollsjustering

2010-02-09

Trafikutskottets protokoll 2009/10:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-02-04 TID Kl. 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:17 från den 28 januari 2010. 2 Ändring i lagen om luftfartsskydd Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:72 Ändring

2010-02-04

Trafikutskottets protokoll 2009/10:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-01-28 TID Kl. 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström, biträdande granskningschef Hans Folkesson och revisionsledare Petter Dahlin från Riksrevisionen informerade utskottet om granskning

2010-01-28

Trafikutskottets protokoll 2009/10:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-01-19 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om regeringens bredbandsstrategi Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerade om regeringens bredbandsstrategi för Sverige. Härvid närvarande även

2010-01-19

Trafikutskottets protokoll 2009/10:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2009-12-08 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 17-18 december 2009 för transport- och teleministrarna

2009-12-08

Trafikutskottets protokoll 2009/10:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2009-12-03 TID Kl. 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:13 från den 1 november 2009. 2 Fordonsbesiktning Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:32 Fordonsbesiktning och

2009-12-03

Trafikutskottets protokoll 2009/10:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2009-12-01 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges Redareförening Carl Carlsson, miljöansvarig på Sveriges Redareförening, informerade utskottet om redareföreningens syn på IMO:s beslut om svavelbegränsning för fartyg

2009-12-01

Trafikutskottets protokoll 2009/10:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2009-11-26 TID Kl. 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Transportstyrelsen Generaldirektör Staffan Widlert och projektledare Örjan Ellström, båda från Transportstyrelsen, informerade utskottet dels om myndighetens verksamhet, dels

2009-11-26

Trafikutskottets protokoll 2009/10:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-11-24 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg informerade utskottet om den pågående åtgärdsplaneringen, trängselskattens redovisning i statsbudgeten, Eurovignette

2009-11-24

Trafikutskottets protokoll 2009/10:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-19 TID Kl. 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om höghastighetsbanor och Trafikverket Utredare Gunnar Malm informerade utskottet dels om utredning om höghastighetsbanor SOU 2009:74dels om utredning om Trafikverkets övergripande

2009-11-19

Trafikutskottets protokoll 2009/10:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-17 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från AB Svensk Bilprovning Verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle, AB Svensk Bilprovning, informerade utskottet om företagets verksamhet inför förslag om reglering av bilprovningsverksamheten.

2009-11-17

Trafikutskottets protokoll 2009/10:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-12 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Seminarium om samhällsekonomiska kalkyler Utskottet inhämtade information om samhällsekonomiska kalkyler Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas

2009-11-12

Trafikutskottets protokoll 2009/10:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-10 TID Kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksförbundet Enskilda Vägar Ordförande Sven Ivarsson, vice ordförande Bengt Nydahl och direktör Ulf Sävström, samtliga från Riksförbundet Enskilda Vägar, informerade om förbundets

2009-11-10