Dokument & lagar (103 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:37

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM 2010-08-09 TID 13.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning av EU-förslag Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

2010-08-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:36

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36 DATUM 2010-06-22 TID 07.30-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Jordbruksdepartementet Jordbruksminister Eskil Erlandsson med medarbetare informerade om det avgående spanska och det kommande belgiska ordförandeskapet i EU. Vidare

2010-06-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:35

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM 2010-06-08 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter för föreningen Klimatkommunerna presenterade föreningens verksamhet. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition

2010-06-08

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:34

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-06-03 TID 07.45-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Miljödepartementet Miljöminister Andreas Carlgren informerade inför Miljörådet den 11 juni 2010. Vidare lämnade information om det avgående spanska och det kommande

2010-06-03

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:33

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-05-27 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 20 maj 2010 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2009/10:201

2010-05-27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:32

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-05-25 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 18 maj 2010 justerades. 2 Justering av yttrande Utskottet upptog till behandling, för yttrande till finansutskottet,

2010-05-25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:31

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-05-20 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling skrivelse 2009/10:187 Redovisning av fiskeripolitiska insatser samt en följdmotion och motioner från allmänna motionstiden

2010-05-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:30

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-05-18 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 4 maj 2010 justerades och protokollet från sammanträdet den 6 maj 2010 justerades med viss ändring. 2 Justering

2010-05-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:29

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-05-06 TID 08.00-08.45  09.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 29 april 2010 justerades. 2 Subsidiaritetsprövning Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen

2010-05-06

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:28

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-05-04 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter för Svenska Kennelklubben informerade utskottet om organisationens arbete med egenkontroll av hundars hälsa, avel m.m. 2 Uppvaktning Representanter för

2010-05-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:27

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-04-29 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 20 och 22 april 2010 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition

2010-04-29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:26

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-04-22 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2009/10:164 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen m.m. Representanter för Svenska

2010-04-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:25

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-04-20 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter för aktionsgruppen Små Avlopp informerade utskottet om problemen med övergödning och smittspridning från de enskilda avloppen. 2 Information Representanter

2010-04-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:24

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-04-15 TID 08.00-08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför Jordbruks- och fiskeråd Ämnesrådet Eva Sjögren med medarbetare informerade inför Jordbruks- och fiskerådet den 19-20 april 2010. 2 Justering av protokoll Protokollet

2010-04-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:23

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-04-08 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 25 mars 2010 justerades. 2 Ärendebehandling för eventuellt yttrande Utskottet upptog till behandling, för eventuellt

2010-04-08

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:22

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-03-25 TID 08.00-08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 18 mars 2010 justerades. 2 Information inför Jordbruks- och fiskeråd Statssekreterare Rolf Eriksson med medarbetare,

2010-03-25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:21

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-03-18 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 9 och 11 mars 2010 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner

2010-03-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:20

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-11 TID 08.00-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enl. 10 kap. 3 RO om biologisk mångfald Utskottet överlade med statssekreterare Elisabet Falemo åtföljd av tjänstemännen David Mjureke, Lars Berg, Michael Löfroth,

2010-03-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:19

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-03-09 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Representanter från Riksrevisionen lämnade information om 2009/10:RRS16 Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter. Inbjudna att närvara

2010-03-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:18

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-04 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av föreningen Den Goda Jorden Representanter för föreningen Den Goda Jorden informerade utskottet om den pågående bebyggelsen av åkermark i Sverige. 2 Information från

2010-03-04